Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


19. A római katolikus vallás és a pápák bűnei

 

 

 

 

 

 

 

A katolikus vallás szégyenfoltjai...

 

 

 

Forrás: Peter de Rosa: Krisztus helytartói – A pápaság árnyoldalai, ISBN 963 7628 00 2

 

 

 

 

 

 

 Amikor Theodóra 928-ban meghalt, Marozia elfogatta a pápát, és megfojtatta. 3 évvel később Marozia és Sergius pápa fia XI. János néven pápa lett.
Marozia a második férje, Guido halála után házasságot kötött féltestvérével, Hugo provence-i herceggel. Fia a pápa felmentette őt a vérfertőzés mint házassági akadály alól.
Igen ám, de Marozia második fia, a 18 éves ifjú Alberich hatalmába kerítette Rómát, a féltestvérét XI. Jánost a lateráni börtönbe záratta ahol az 4 évvel később meg is halt, de a saját édesanyját is foglyul ejtette, őt az Angyalvárba záratta. Még 50 esztendőn át raboskodott ott iszonyú körülmények között.
Alberich 40 éves korában meghalt, és fia Octavianus lett a pápa, XII. János néven, 16 éves korában. Saját anyját is a szeretőjévé tette. Egész háremet tartott a lateráni palotában, szerencsejátékokban tékozolta el a zarándokok adományát, kétezer lovat tartott, amiket borban áztatott mandulával és fügével etetett. Szerelmi partnereit a Szent Péter székesegyház aranykelyheivel ajándékozta meg. A pápa a lateráni Szent János templom környékén rendszeresen nőkre vadászott, akiket megbecstelenített. Az oltár előtt még az ördög egészségére is ivott. Miséket mondott szentáldozás nélkül, egy diakónust istállóban szentelt fel, apjának volt szeretőjével és saját unokahúgával is volt szexuális kapcsolata. Lelkigondozóját megvakíttatta, egy bíborost kiheréltetett, ezzel a halálát okozva.

 

 


Olyan haragot váltott ki a népből, hogy Tivoliba kellett menekülnie, de Szász Ottó császár megparancsolta, hogy térjen vissza. Ez végül hadsereg segítségével történt (a hadsereget nem a császár, hanem János pápa családja szervezte). Rómában aztán megcsonkíttatta és kivégeztette azokat, akik közreműködtek elűzetésében. Halála úgy esett, hogy egy féltékeny férj rajtakapta a pápát a feleségével, és kalapáccsal agyonütötte. Ekkor a pápa 24 éves volt. 

 

 

XIII. János pápa hihetetlen mértékben kegyetlenkedett. Ellenségei szemét kiszúratta, a lakosság felét kardélre hányatta.

 

 

 

366-ban Liberius pápa elhunytával két párt két különböző pápát választott: Ursinust és Damasust. Heves utcai harcok után Ursinus hívei elsáncolták magukat az éppen elkészült Santa Maria Maggiore bazilikában. Damasus hívei felmásztak a tetőre, azon rést vágva gerendákat és köveket zúdítottak a bentiekre. Időközben mások a főbejáratot ostromolták. Amikor sikerült behatolniuk, három napig tartó véres harc kezdődött. Végül 137 halottat kellett eltávolítani, valamennyien Ursinus hívei voltak.

 

 

Ursinust a császári helytartó száműzte, de ez az esemény szennyfoltot hagyott Damasus pápaságán. Ezt ellensúlyozandó mint „Péter utóda” hangsúlyozta lelki hatalmát, holott ez korábban nem volt szokásos a pápák körében. Mivel erőszakkal került hatalomra, Ursinus híveivel szemben állandó rendőri védelemre volt szüksége.

 

 

I. Szilveszter római püspök annyira nem számított, hogy részt sem vett a Nicea-ban megtartott zsinaton, mely pedig valószínűleg a legfontosabb zsinat volt a történelemben: itt döntöttek ugyanis az arianizmus néven ismert eretnekségről, mely a szentháromság értelmezésében a Fiút alárendelte, azaz nem tartotta egyenrangúnak az Atyával. A zsinatot Konstantin pogány császár hívta össze, aki akkoriban még nemcsak keresztény nem volt (halála előtt keresztelkedett csak meg), de még katekumen, azaz keresztényjelölt sem volt, mégis ő tartotta kézben az egész tanácskozást. Sértette ugyanis a császár érdekeit a keresztények civakodása. Niceában 300 püspököt gyűjtött egybe, és az útiköltséget is vállalta. A római püspök nem volt köztük, de senki nem is hiányolta, maga helyett két presbitert küldött. A püspökök többsége az ariánus álláspontot támogatta. Amikor ez kiderült, felállt a császár, és végetvetett a vitának, azt az álláspontot képviselve, amit manapság „ortodox felfogásnak” neveznek, hogy tudniillik Isten fia „egylényegű” az Atyával. Valamennyi másként gondolkodó püspök visszakozott kettő kivételével, akiket a császár megfosztott tisztségüktől és hazaküldött. Azután levelet írt Alexandriába: „Ami 300 püspöknek tetszik, az nem más, mint Isten akarata”! (Elég cinikus eljárás Isten szavával). A császár valószínűleg csak azért járt el így, hogy megmutassa: egyházi kérdésekben is övé a döntő hatalom!
Döntését a római püspök is elfogadta.
Jelenleg tehát a RKE által képviselt álláspont nem más, mint amit az ókorban egy velejéig pogány, véreskezű hódító mondott, ellentétben az akkori püspökök többségi álláspontjával! Felmerül ezek után a kérdés, hogy legalább egyházjogilag érvényes volt-e a niceai zsinat, és nem kéne-e visszatérni az egyháznak az ariánus álláspontra?! Egyértelmű ugyanis, hogy ha nincs a pogány császár közbeavatkozása, ma mindenki ariánus lenne, s nem is hallottunk volna a Szentháromságról!

 

 

964-ben V. Benedek miután megbecstelenített egy fiatal leányt, haladéktalanul Konstantinápolyba utazott a Szent Péter-dóm minden kincsével, és csak akkor tűnt fel újra Rómában, amikor a pénze elfogyott. A pápát később egy féltékeny férj gyilkolta meg. Holttestét, melyen száz tőrszúrás volt látható, végigvonszolták az utcákon, majd egy szemétgödörbe dobták.

 

 

 

VII. István teljesen őrült volt. Elődjét, Formosus pápát 9 hónappal annak halála után kihantoltatta. A később hírhedtté vált „hullazsinaton” a bűzlő holttestet teljes pápai ornátusba öltöztette, feltetette a lateráni trónra, azután személyesen kezdte a vallatását. Azzal vádolta, hogy adatok meghamisításával lett pápa. Egy tizenéves dadogó diakónus válaszolt Formosus pápa helyett. VII. István Formosust bűnösnek találta, ellenpápaként megátkozta a holttestét, letépték róla a ruhát, csak egy szőringet hagytak rajta mely már hozzáragadt az oszlásnak indult holttesthez, és a Tiberisbe dobták, kivéve azt a két ujját, amivel életében a „hamis” apostoli áldásokat szokta adni. A hullát néhány tisztelője kihúzta a vízből, és eltemette. Később visszatették eredeti sírjába, a Szent Péter bazilikába. István pápát nem sokkal később megfojtották.

 

 

 

 

 

Christoporus azáltal lehetett pápa, hogy foglyul ejtette a csak egyetlen hónapig uralkodó V. Leót. III. Sergius azonban mindkettőjüket lemészároltatta. Továbbá exhumáltatta másodszor is a már 10 éve halott Formosus pápát, és újra kiátkozta. Mivel Sergiust is Formosus szentelte fel, emiatt önmagát is törvénytelennek kellett volna tartania, de efféle apróság nem zavarta. Formosus holttestét lefejeztette, és levágatta további három ujját, mielőtt a Tiberisbe dobta. De a lefejezett holttest fennakadt egy halászhajón, és újra „elpusztíthatatlannak” bizonyult. Ismét visszavitték a Szent Péter bazilikába.
Sergius 45 éves korában egy Marozia nevű 15 éves szeretőt tartott. Született egy fia is tőle. Marozia anyja egy bizonyos Theodóra volt, aki sokat tett azért, hogy szeretője X. János néven pápa lehessen. 

 

 

VII. Benedeket ugyancsak egy megvadult férj ölte meg, házasságtörés közben. 

 

 

986 tavaszán a 23 éves V. Gergely pápa kivégeztette a már 90-es évei közepén járó, eddig börtönben sínylődő Maroziát, akit a pápává lett unokája sem engedett onnan ki. Ennyit a gyermeki szeretetről!   

 

 

Amikor Theophylactust 1032-ben megválasztották IX. Benedek néven pápának, még csak 11 éves volt. E pápa bűnei főként fosztogatásból, gyilkosságból és erőszakból állnak. Többször el kellett menekülnie Rómából. Végül lemondott, mert szemet vetett az unokahúgára. Hiába mondott le azonban (utóda VI. Gergely lett) imádottja kikosarazta, és vissza akart térni a pápai trónra!
Végül Henrik császár teremtett rendet, aki egy II. Kelemen nevű pápát kreált.

    

 

 

Sokan tudják, hogy VII. Gergely pápa tette igazán nemzetközi tényezővé a pápaságot, hozzá fűződik a német császár „canossa-járása” is. Kevesebben tudják, hogy a pápaság világuralmi igényének megalapozása érdekében egész okirathamisító műhelyt üzemeltetett.
Nem volt önbizalom híján sem – választásakor azt mondta, hogy szent voltáról kétséget kizáróan meggyőződött!
Alig választották meg, máris eltörölte a papok házasodását, azért, hogy az egyházi javak örökölhetősége megszűnjön. Emiatt az alsópapság ártatlan feleségeinek ezrei prostituáltakká váltak. Elválasztották őket férjeiktől, és megátkozottan, megtörten, támasz nélkül elkergették őket, többen közülük gyötrelmeiknek öngyilkossággal vetettek véget. Emiatt történt, hogy az olasz püspökök egy csoportja Páviában zsinatot tartott, és kiátkozta a pápát, mert házastársakat egymástól elválasztott és a papok erkölcstelenségét támogatta a tisztes házassággal szemben. 

 

 

 

XII. Orbán pápa a XI. század végén úgy döntött, hogy az eretnekeket meg kell kínozni és meg kell ölni. 

 

 

III. Ince képes volt János király bűne miatt egész Angliát egyházi átok alá helyezni. Elítélte a Magna Chartát. Lemészároltatott több százezer albigenst Dél-Franciaországban. Új lendületet adott az inkvizíciónak. 

 

 

VIII. Bonifác egy alkalommal csak azért nem nevezett ki egy metropolitát, mert nem tetszett neki az arca. Az 1300-as szentévben a trónusán ülve, Konstantin koronájával a fején, karddal a kezében fáradhatatlanul ezt énekelte: „Főpap vagyok, császár vagyok”. Mindig a legdrágább ruhákba öltözött, roskadozott a drágakövektől. Egyszerre volt egy férjes asszony és annak leánya a szeretője. Híres lett e kijelentéséről: „A szex olyan, mint egy kézdörzsölés”.
Elődjét, V. Celesztint csalással mondatta le a trónról, úgy téve, mintha ahhoz a Szentlélek szólna. Celesztin eléggé együgyű és szenteskedő volt ahhoz, hogy elhiggye ezt. A pápa leromboltatta Palestrina gyönyörű városát, csak mert ellenségei, a Colonnák birtokához tartozott. Senkit sem kíméltek a csapatai, a jelentések 6000 halottról szólnak. Rengeteg műkincset is elpusztítottak, szándékosan méghozzá. A földet felszántották és sót hintettek belé.
Jóval 80-as évei felett halt meg, miután az egyik Colonna utód elfogatta és bezáratta egy szobába; ott megőrült, fejét állandóan a falba verte és a karjáról leharapdálta a húst. 

 

 

XII. Benedekről feljegyezték, hogy szeretőjévé tette Petrarca nővérét. 

 

 

VI. Kelemen nemibeteg volt. Lovai zablái aranyból készültek. Ezüst és arany ékszerei kereken 450 fontot nyomtak. Megkínoztatta és elégettette azokat a szerzeteseket, akik olyasmiket állítottak, hogy Jézus szegénységben élt, ez ugyanis nem tetszett neki, mert ellenétben állt az ő (a pápa) fényűző életmódjával. A kérelmezők, ha sikerrel akartak járni, kérelmeiket a szeretője meztelen keblére írták. 

 

 

VI. Orbánról az orvosa feljegyezte, hogy alig evett valamit, de alkohol nélkül nem is tudott élni. Rosszindulatú, indulatos ember volt. Néhány bíboros fellázadt ellene; ezek közül ötöt elfogatott, és halálra kínoztatta őket, miközben ő a közelükben fennhangon olvasta a breviáriumot. Vé­gül a francia király támogatásával a bíborosok egy csoportja új pápát választott VII. Kelemen néven. Ő már korábban, pápai legátusként bemutatta milyen ember: Az adriai Cesenában tevékenykedett, és a helyi lakosok kifogásolták, hogy a zsoldosai nőket erőszakoltak meg. A pápai legátus rábeszélte a város képviselőit arra, hogy tegyék le a fegyvert. Ezután angol és francia vegyes csapatokat küldött oda, akik a város mind a 8000 lakosát lemészárolták, a gyerekeket is beleértve. 

 

 

XII. Gergely eladta a tiarát 6000 forintért, hogy szerencsejátékok miatti adósságát kifizethesse. Ezután Riminibe utazott, onnét árusított ki minden ingóságot és ingatlant Rómában, sőt magát Rómát is eladta a nápolyi királynak. 

 

 

(első)XXIII. János, eredeti nevén Baldassare Cossa kellemes, elbűvölő, de igen kegyetlen ember volt, ami érthető is, mert korábban kalózként kereste „kenyerét”. Elődjét, Philargót megmérgezte. Soha sem gyónt, a szentségeket sem vette fel. Nem hitt a lélek halhatatlanságában, a halottak feltámadásában, többek szerint Istenben sem. Tömeggyilkos volt, a társas szex híve, különös előszeretettel viseltetett az apácák iránt, legendás házasságtörő, kiemelkedő szimoniákus, zsaroló, kerítő, nemi erőszakot is többször követett el, vétkes volt szodómiában is és vérfertőzésben. Amikor Bolognában megválasztották, még csak diakónus volt. Pápává szentelték és másnap megkoronázták. Ő szennyezte be úgy a „János” nevet, hogy ezután kiment a divatból a XX. század közepéig, mint pápák által választott név. Amikor 1958-ban egy másik XXIII. Jánost választottak, több katolikus székesegyházban sietve el kellett távolítani a pápák névsorából a XV. századi XXIII. Jánost. 

 

 

IV. Sixtusnak sok fia volt. Rokonainak, fiainak is, bíborosi kalapokat adományozott. Kedvence Pietro Riario volt, aki a saját nővérétől született fia. Ijesztő vonzódást tanúsított fiatalemberek iránt is. Engedélyezte Rómában a bordélyházakat, hogy több pénze legyen. 1478-ban kiadott bullájával törvényesítette Kasztíliában az inkvizíciót. 1482-ben ennek következtében csak Andalúziában 2000 eretneket égettek el. 

 

 

VIII. Ince száműzte azokat a spanyol zsidókat, akik vonakodtak felvenni a kereszténységet. Halálát úgy próbálta elkerülni, hogy fiatal férfiak vérét ömlesztette magába, akik ettől meghaltak. 

 

 

II. Pius is két gyermek apja volt. 

 

 

Rodrigo Borgia VI. Sándor néven lett pápává. Első gyilkosságait azonban már 12 éves korában elkövette: többször hasba szúrt más fiúkat. Mikor 25 éves lett és Valencia érseke, már a szeretője volt egy özvegy és annak két leánya egyszerre. Sienában rendszeresen orgiákat rendezett. Még öregkorában sem vette le a szemét a szépasszonyokról, házasságon kívül bevallottan 10 gyermeke született. E pápa még reneszánsz mértékkel mérve is gonosz volt; két jó dolgot lehet csak mondani róla: gondos apa volt és idővel sorra elismerte a gyermekeit, valamint támogatta a művészeteket. A pápa megengedte, hogy a gyilkosok büntetlenül távozzanak, ha hajlandóak fizetni neki. Zsíros összegekért bíborosokat nevezett ki, majd megmérgezte őket, hogy a tisztséget újra eladhassa. Ehhez arzént használt. Végül ő maga is ebbe halt bele: fia, Cesare valószínűleg eltévesztette, hogy melyik kehelybe kell rakni az arzént, amit tulajdonképpen egy eltávolítandó bíborosnak szántak. 

 

 

II. Gyula tette naggyá az egyházi államot; ehhez tengernyi vért ontott, mert egész pápasága alatt egyfolytában csak hadakozott. 

 

 

X. Leó homoszexuális volt. 683 udvaronc állt a szolgálatára, több udvari bolondot tartott, zenekart és állandó színházat. Több tucat fogásból álló lakomákat adott, amiken a tortákból meztelen ifjak ugráltak ki, s olyan ínyencségeket szolgáltak fel, mint a pávanyelv. A szimónia keretében 2150 hivatalt árusított ki, hogy legyen pénze. Árverésen adta el a hivatalokat. 

 

 

Mindezek a fentiek a teljesség igénye nélkül kerültek feljegyzésre: Ez csak szerény szemezgetés a pápák gaztetteiből! "

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Yajox75

(Wecak43, 2018.12.09 13:03)

http://wu-world.com/profiles/blogs/order-isosorbide-dinitrate-10-mg-safely-where-to-order-isordil http://showmeanswer.com/index.php?qa=37364&qa_1=venux-prescription-purchase-sildenafil-citrate-safely-online http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/buy-blugral-120mg-safely-where-to-purchase-sildenafil-citrate http://football.ning.com/profiles/blogs/achat-express-tadonis-baisse-prix-acheter-tadonis-sur-internet http://flirtfinder4u.com/blogs/post/25528 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-tada-10-mg-com-frete-gr-tis-na-internet http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-sildara-gen-rico-com-garantia-pela-net-no http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/havante-sildenafil-citrate-120mg-comprar-gen-rico-pre-o-internet http://movsam.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dali-tadalafil-pela-internet-brasil-dali http://showmeanswer.com/index.php?qa=37907&qa_1=commander-vilgendra-sildenafil-citrate-forum-achat-vilgendra http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-90mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-r-pido-puerto http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/sanagra-buy-can-i-buy-sildenafil-citrate-safely http://dmoney.ru/38029/hepil-200mg-moins-sildenafil-citrate-comprime-pellicule-boite http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-virecta-sildenafil-citrate-130mg-moins-cher-virecta http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/alpink-puedo-comprar-ahora-espa-a http://javamex.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-moragara-120mg-online-buy-moragara-without-rx http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-stromectol-por-internet-costa-rica-comprar http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/endep-25mg-order-where-to-purchase-amitriptyline-fast-delivery

Eqadi71

(Satox81, 2018.12.05 22:10)

http://movsam.ning.com/profiles/blogs/majegra-25mg-en-ligne-visa-sildenafil-citrate-pas-cher-grenoble
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/sex-men-sildenafil-citrate-200mg-acheter-livraison-express-sex
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lisinopril
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/viagra-buy-safely-viagra-where-can-i-buy-ireland
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/rezum-200mg-comprar-ahora-chile-comprar-rezum-150-en-mexicali
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/amiloride-comprar-en-una-farmacia-en-linea-ahora-mismo
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viagra-de-forma-segura-nicaragua
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/buy-selerup-without-prescription-canadian-pharmacy-cheap-selerup
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=22090&qa_1=trepol-200mg-buy-without-prescription-how-buy-trepol-safely
http://snopeczek.hekko.pl/227713/aripiprazole-20mg-online-where-order-abilify-fast-shipping
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/buy-labsamax-120-mg-cheap-labsamax-buying-is-legal
http://football.ning.com/profiles/blogs/myambutol-ethambutol-400-mg-comprar-de-forma-segura-estados
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-fenitoina-con-seguridad
http://gennethub.com/blogs/1383/10112/ou-commander-dafilar-en-ligne-acheter-dafilar-generique-en-li
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/hippigra-donde-comprar-sin-receta-de-calidad-argentina
http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-powerman-150mg-online-where-to-buy-sildenafil-citrate-in
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-triexifenidil-gen-rico-pela-internet
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tritace-ramipril-sin-receta-pago
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/remenafil-sildenafil-citrate-donde-puedo-comprar-sin-receta
https://www.olliesmusic.com/blog/32219/donde-para-ordenar-cyclobenzaprine-30mg-sin-receta-entrega-rГЎpida-chile/
http://jaktlumaczyc.pl/69215/syalpha-comprar-barato-estados-unidos-comprar-tadalafil-medica

Eweki92

(Rumow36, 2018.12.03 22:55)

https://skyyloveexo.tumblr.com https://sentimentos-toscos.tumblr.com https://nephelobates.tumblr.com https://demonicsinners6.tumblr.com https://not-good-at-goodbyes.tumblr.com https://ultimate-dr-puns.tumblr.com https://xaxxaia.tumblr.com https://ezquadros.tumblr.com https://nightcore765.tumblr.com https://lux-curlzz.tumblr.com https://menamorasereia.tumblr.com https://catchmehazza.tumblr.com

Donor94

(Ofiwu34, 2018.11.30 18:07)

https://blanc-perfumes.tumblr.com https://flavoxate-buy-no-prescription.tumblr.com https://cxxtbala.tumblr.com https://smileky.tumblr.com https://thequeenofcartoons.tumblr.com https://ronnierockin.tumblr.com https://nephelobates.tumblr.com https://se-como-salirme-de-las-cuerdas.tumblr.com https://mythoughtsbl0g.tumblr.com https://colineveryday.tumblr.com https://horngryinberlin.tumblr.com https://buy-divalproex-125mg.tumblr.com https://g0ldlace.tumblr.com

Zoduf68

(Otaya14, 2018.11.29 21:49)

https://bjaubello27.tumblr.com https://lauralily3-blog.tumblr.com https://thcmvss.tumblr.com https://alevel-study.tumblr.com https://basti-sr.tumblr.com https://viel-liebe.tumblr.com https://jackson1146.tumblr.com https://trappslut.tumblr.com https://johnlili.tumblr.com https://ajkadon-a-nevetesem.tumblr.com https://horngryinberlin.tumblr.com https://laurhy-moon.tumblr.com

Ahajo64

(Uzowi08, 2018.11.27 23:07)

https://oteu-reino-vem.tumblr.com https://nao-acorde.tumblr.com https://our-theory-of-gravity.tumblr.com https://alberthxy.tumblr.com https://haleyrecovers.tumblr.com https://strangekoi.tumblr.com https://ic69.tumblr.com https://thenineteenseventyfuck.tumblr.com https://blanc-perfumes.tumblr.com https://minjoooonie.tumblr.com https://the-heroic-potato.tumblr.com https://sf778.tumblr.com https://palavradepoder.tumblr.com https://01-maddy-12.tumblr.com https://lordeismydxp.tumblr.com

Megvásárolható a ReCardio gyógyszertárban Magyarországon?

(LeishaDrake, 2018.11.17 19:48)

Bárki használhatja életkortól függetlenül. Bactefort a paraziták-hatékony vagy haszontalan? Senki nem lehet védeni a fertőzés a paraziták: sem a gyerekek, sem a felnőttek. A fertőzés kockázatát növeli, ha a családban van Háziállat (kutya, vagy macska) a ház. Ez az a helyzet, amelyben a családom volt. Régen Bactefort kezelés csepp (tabletta, de mindkét formája azonos hatékonyság), beszéljünk róla. <a href=http://infazavr.org/bioretin-krem-magyarorszagon-vasarloi-velemenyek-es-ertekelesek-hasznalati-tippek.php>http://infazavr.org/bioretin-krem-magyarorszagon-vasarloi-velemenyek-es-ertekelesek-hasznalati-tippek.php</a> Én is sokkal kevésbé éreztem magam éhesnek. Ezt nevezhetjük talán a készítmény egyetlen csodájának. A megfelelő diéta és az elegendő folyadékmennyiség (lehetőleg víz) biztosítása innentől csak saját magunkon múlik. Az Eco Slim-ben található guarana köztudottan erős élénkítő hatással bír, ezért a cseppek alvás előtti alkalmazása nem ajánlott (erre egyébként a vevőszolgálat is felhívja a figyelmünket).

Проститутки Краснодара

(Amuelbor, 2018.10.12 18:16)

<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки Краснодара</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд шлюхи в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Бюджетные проститутки</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства Краснодара Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Бюджетные бляди в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Недорогие шлюхи Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд шлюх в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Недорогие шлюшки в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интим знакомства Краснодара</a>

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(Latonyaliems, 2018.03.26 07:24)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any anti-bot protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

fifa 15 скачать exe

(garneuTib, 2018.03.26 05:43)

Весьма ценная мысль

---
Совершенно верно! Идея хорошая, согласен с Вами. fifa 15 лицензия скачать торрент, fifa 15 скачать торрент pc от механиков а также [url=http://15fifa.ru/raznoe-fifa-15/32-zvuk-fifa-15-mezhdunarodnye-kommentatory-skachat.html]fifa 15 комментаторы черданцев скачать[/url] скачать fifa 15 онлайн

Ferenc

(Tolerancia, 2013.07.02 20:45)

Bekesseg!


Hogyan lehet egy amolyan sokak szemeben szimpi paapaat 'megrontani' ?
Hogyan lehet a munkassagat alaasni?
Hogyan lehet hatastalanitani az imait es Isten tamogatasat 'elvenni' tole ?

Ferenc a jelenlegi papa igen szerenyen, jo hivo modjara, peldat mutatva a keresztenyeknek eli vatikani megbizatasa alatt is az eletet.
Tartja magat az egyszeru, pazarlasmentes, nagyzolast kerulo eletmodhoz.

Megis akadt vki, aki tudatosan v. tudattalanul, de rontani szeretne Ferenc papa munkajat !
Egy szobrasz. Aki szobrokkal akarja a papa jelenletet megorizni.
Marpedig a 10 parancsolat tiltja a szobrok, balvanyok imadatat.

Ferenc paapa szobrokra nincs szukseg!
Sot, hatraltatjak a kedvelt pasztor munkajat !!!


Re: Ferenc

(átutazó, 2015.11.22 10:37)

lózung amit írsz

Re: Re: Ferenc

(tolerancia, 2015.12.05 07:06)

Kun fi dunja keenneke garíbonn au ábiri szebíl !

Böjte Csaba imára és böjtre hiv

(tolerancia, 2015.10.15 14:39)

" Böjte Csaba ferences rendi szerzetes kilencnapos közös imára és böjtre hív Európa békéjéért október 16-ától.

"Nagy felfordulás van a világunkban, eljött az önmegtagadás, a böjt, az imádság ideje!" - írta felhívásában a szerzetes.

Böjte Csaba azt szeretné, ha sok nyelvre lefordítva sokan tudnának együtt imádkozni a világ békéjéért. A romániai Déván személyesen is részt lehet venni minden este a szentmiséken, és együtt imádkozni azért, hogy "elhallgassanak a fegyverek, és elkezdődjön a bölcs párbeszéd a világunkban".

"Nagyon szeretném, ha sok-sok templomban, magánházban, de a médián keresztül is minél többen be tudnának kapcsolódni Flüei Szent Miklós által vezetett kilencedünkbe!" - írta Böjte Csaba.

A kezdeményezés ihletője Svájc védőszentje, Flüei Szent Miklós, aki - mint a szerzetes írta - "kiimádkozta, hogy Svájc a békesség szigete legyen. Az ő közbejárásával kérjük ugyanezt a kegyelmet Európának, világunknak!....."

Böjte Csaba testvér, a 9 napos ima és böjt sikere érdekében kérem olvassa el a következő üzenetet :
Korán 39/43-44

Áldás, békesség!


Re: Böjte Csaba imára és böjtre hiv

(bóvli, 2015.11.22 10:41)

Böjte gyerekbiznisze már régóta átlátszó és bűzlik valami nagyon...

FERENC pápa " bűne" !

(tolerancia , 2015.09.09 06:59)

"... Elküldtük hajdan Noét és Abrahamot........és a nyomukban küldtük JÉZUSt, Maria fiat s adtuk neki az Evangéliumot és KÖVETŐi szívébe együttérzést és könyörületet helyeztünk..."

Koran 57/26-27

reform!? itt az ideje!

(Tolerancia, 2013.06.29 07:56)

Bekesseg!


Ez igy nem fair, Szerzo!
Egy rakas rossz peldat soroltal itt fel, ezzel egyoldaluan jellemezve a Kereszteny Egyhazat ill. a papakat!
Pedig te is tudod, hogy altalanositani nem szep, mert igy az igazak bemocskolodna, igazsagtalanul!

A templomok szerepe a KOZOS imatsag, amely mint ismeretes nagyobb ereju, mint az egyszemelyes, kulon-kulon vegzett ima. Amikor EGYUTT tesznek az emberek vmiert, az sokkal hatasosabb az eredmenyt tekintve. Hogy mit tanitanak a Istentisztelet osszejoveteleken, ez valtozo, embere valogatja. Dehat a papok, puspokok, biborosok , papak is csak emberek, tevedhetnek, hibazhatnak.
A templom az a hely, ahol kello csend van, ahova azzal a cellel megy az, aki beter, hogy Istenhez kozeledjen, Vele parbeszedet tartson.

Jezus azt mondta, Mate 15/9:

"... Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai. .."

Vajon mit erthetett ezen Jezus profeta(asz) ???

Nem nehez erre rajonni, abbol ami mara kiderult az emberek/papok hibaibol/buneibol !
Egyet emlitenek, amire manapsag mindenki fule kinyilik, beleborzongva, duhosen szidkozodva elfelejti, hogy bar sok esetrol van szo, megsem hibaztathato az osszes pap egyesek buneiert: Pedofilia.

Az Egyhaz elrendelte a papoknak, hogy tartoztassak meg magukat a foldi bujasagtol, mondjanak le emberi termeszetuk egy fontos, ferfiaknal automatikusan mukodo reszerol, ami azt jelenti, hogy ha az akarat erossen tiltakozik is, a szervezet ettol meg mukodik.........Roviden, a ferfi az ferfi .

Lehet utalkozni, szidkozodni, elfordulni a vallastol, mert a kepviseloi csunyan viselkednek, uldozni a papokat, az Egyhazat, de ez nem segit es nem hoz valtozast ! Beket kell teremteni, mind a papasag lelkenek, mind a hivok es az eltavolodasra kenyszerultek lelkeben.

Valtoztatni pedig mar igazan itt lenne az ideje!
Most 2013-ban az Egyhaz kapott egy sokak szemeben szimpatikus, egyszeru, gerinces pasztort, Ferencet, akinek feladata lenne az Egyhazat rendbe tenni, gondoljak es kivanhatjak a hivok es a nem-hivo hivok is.
Buntetni kell-e a vetkeseket?
Az igazsagszolgaltatas mindenkire vonatkozik.
De mit lehet tenni, hogy megszunjon a tovabbiakban ezen beteges bunbe eses?
Ez misem egyszerubb!
Vissz kell vonni a tilalmat, megengedni, hogy az egyhazi szolgalatot teljesitok is elhessek, Istenadta termeszetes eletuket, nosuljenek, alapitsanak csaladot, ELJENEK.
ELJENEK NORMALISAN, EMBERHEZ MELTOAN!!!
Felhaborodast kelthet, de bizonyara vannak ,akik mar alig varjak, hogy engedelyt kapjanak. Es folytathassak azt, amire elhivatast ereznek, szolgaljak Istent, mind a maganelet termeszetes modjan, mind az Ige hirdetessel.

Ferenc papa, nagy feladat ez, Isten adjon hozza batorsagot, erot, egeszseget es tamogatast !
Amen.

Re: reform!? itt az ideje!

(Dévai Miklós, 2015.01.05 22:39)

Ha csak egyetlen állítás is igaz akkor menjen a pápa de bármelyik a jó kurva anyjába.

Re: reform!? itt az ideje!

(Dévai Miklós, 2015.01.05 22:46)

Egyoldalú? Te istenverte barom! 10 millió hulla az egyoldalú? Mi vagy te görény állat náci geci gyilkolnál te is mi? De megdöglesztünk titeket aljas gyilkosok.

Re: Re: reform!? itt az ideje!

(tolerancia, 2015.03.09 07:25)

Szia Miklos!

http://www.nyarsmaria.hu/cikkek/a-duhfuggo.html