Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2o. Az Iszlám vallás fenyegetése

 

  

Végre sikerült a tálib vitézeknek megtisztítaniuk Afganisztánt az istentagadó bálványoktól.   Újra Allah arca látható a felrobbantott sziklák között  és fellélegzett a világ.    Az a világ, amely egy  UNESCO-megbízott próbálkozását kivéve gyakorlatilag karba tett kézzel nézte végig,  ahogy maroknyi sötét ember elköveti gaztettét az egész emberiség ellen.

 

 

 

A megbízott próbálkozása világosan mutatja,  hogy a civilizált világ mennyire téved  amikor azt gondolja,  hogy pénzzel vagy józan logikával fél óra alatt meg lehet győzni azokat az embereket,  akiket egy életen át olyan eszme táplál,  amely tagadja a másságot,  visszautasítja több vallás egymás mellett élésének bármely lehetőségét.    Háborút hirdet az egész emberiség ellen, csupán azért,  mert mindenki  aki nem muzulmán, istenkáromló és erőszakkal meg kell téríteni az egyetlen, Istenhez vezető útra.    És ha nem hajlandó rá,  akkor meg kell semmisíteni.

 

 

 

Az úgynevezett orientalistáknak köszönhetően több mint száz év óta terjed az átlag európai értelmiségiek között az a hiedelem,  hogy a fanatizmus a muzulmán társadalmakban távol áll magától az iszlámtól  és az iszlám terrorizmus fellángolása néhány ember műve,  akik félreértelmezik vagy rosszul használják az iszlámot.    Ennek a nézetnek az ártatlansága és jóhiszeműsége kétséges,  hiszen ezeknek az orientalistáknak  –  különösen  Magyarországon – személyes érdeke fűződött ahoz,  hogy ilyen hamis hiedelmeket terjesszenek.   Gyakran halljuk ezektől az emberektől,  hogy fanatista réteg minden vallásban létezik  és a történelemben minden vallás hívei követtek el atrocitásokat és túlkapásokat.   Gyakran halljuk ezektől az emberektől,  hogy létezett és létezik zsidó fanatizmus, keresztény fanatizmus és buddhista fanatizmus is.   Akkor miért ne lenne muzulmán fanatizmus?    De ebben a logikában szándékos megtévesztés rejlik, hiszen nagy a különbség a vallás lényegétől idegen fanatizmus és a vallás alapelvein nyugvó fanatizmus között.   Az iszlámban az a bökkenő,  hogy az uszítás és a más vallások elleni harc magában a vallás alapelveiben rejlik.    A más vallások elleni szent háború  (al dzsihád)  alappillér a muzulmán vallásban,  melynek érvényesítése a Korán szerint a mai napig szent feladata minden igaz muszlimnak.   Evvel szemben a kereszténység például a középkori keresztes háborúkat a keresztény vallás félreértelmezésének nyilvánította,  hiszen a keresztény Bibliában nem létezik a más vallások elleni szent háború fogalma.

 

 Megdöbbentő módon a muzulmán Biblia  (a Korán)  több ízben használja a   "terrorizál"   szót, amikor a más hívők elleni harcot említi   (lásd például a híres A tehén cím? Korán-verset.)

 

 

 Az önálló,  más meggyőződésnek nincs helye ebben a vallásban.   Ezért figyelemre méltó,  hogy ez az egyetlen vallás amely nem ismerte a békés misszió fogalmát és nem gyakorolta azt.   Az iszlám terjedése és hódítása más térségekben  (Európa és Ázsia)  az erőszaknak köszönhető.   A mai Szaúdi Királyság zászlaja  –  rajta az iszlám vallás lényege, egy hosszú kard a híres muzulmán mondattal:   "Tanúskodom  nincs isten, csak Allah  és Mohamed az ő prófétája."   –  hűséges ahhoz a történelmi tényhez, hogy ez a vallás karddal terjeszkedett  és ma is így akar terjeszkedni.    A történelem bővelkedik olyan példákkal  melyek azt mutatják,  hogy ez a vallás nem ismerte a párbeszéd és a tolerancia fogalmát.    A meghódított és muzulmánná tett emberek röviddel Mohamed halála után tömegesen visszatértek az eredeti vallásukhoz.   Az első kalifa  (Abu Bakr)  a muzulmán vallás tanaira támaszkodva véres hadjáratot indított ellenük,  s viszszatérésre kényszerítette őket az iszlámhoz.

 

 A példák sora kifogyhatatlan.   Ide sorolható az is ami Algériában zajlik, ahol vallási alapon egy csoport szisztematikusan és barbár módon lemészárolja az azonos valláshoz tartozó saját népét.    Ez összeegyeztethető a muzulmán felfogással:  aki vallási meggyőződésem útjában áll, annak le kell vágni a fejét.   Tíz éven át sok fejet levágtak  –  szerény becslések szerint százezret  –  és továbbiakat is fognak amíg nem győzedelmeskedik Allah az ő országában, ahol nem marad senki.    A nyugati kommentárok fundamentalistáknak nevezik a barbár tetteseket,  holott írásaimban tíz éven át magam is többször rávilágítottam, hogy ezek a banditák nem fundamentalisták,  hanem igazi muzulmánok,  akik megértették az iszlám lényegét  és viselkedésükben próbálnak összhangban lenni a Korán szellemével és betűjével, ami szerint jaj annak, aki mást vall, vagy másképpen gondolkodik.

 

 Az iszlám vallás ideális példa arra,  hogy mit eredményez a hisztéria  a tudatlanság,  a gyűlölet,  a toleranciahiány és a kőkori sötétség összefonódása egy ideológiában.    A kimondott véleményre vagy megírt elképzelésre nem más vélemény vagy más elképzelés a válasz,  hanem a fej - és a nyelv - vágás és a kiközösítés  (lásd Salman Rushdie esete).    Mivel sivatagi vallásról van szó,  amire az egyszerűség és egyoldalúság jellemző,  dühbe gurul  és elveszti a fejét,  ha bonyolultabb gondolkodással vagy sokoldalú kultúrával szembesül.    Ekkor minden logika keresése hiábavaló  (lásd a muzulmánok bevonulását egyiptomba és az ókori alexandriai könyvtár égetésének körülményeit).  

 

 A tálib vitézek ókori szobrokat megsemmisítő tettein nincs mit csodálkozni,  hiszen hűségesek maradtak olyan ideológiához, valláshoz  amely minden olyan alkotást  amely nem az iszlám szolgálatában készült,  az ördög művének tekint.    Ebben hűséges követői Mohamed prófétának  aki első nyilvános győzelme után Mekkába bevonulva a Kába kő körül lerombolt minden szobrot  ezzel a kiáltással:    "Isten nagyobb, Isten nagyobb!"  (Allahu akbar, Allahu akbar).    Figyelemre méltó, hogy a tálibok a pakisztáni hírügynökség szerint ugyanevvel a kiáltással nyitottak tüzet a buddhista szobrokra.   Vagyis, újraidézik Mohamed próféta ezernégyszáz évvel ezelőtti gonosztettét,  amit szerintük természetesen Allah örömére végzett.

 

 Ami csodálkozásra ad okot ezekben a szomorú eseményekben, az a nemzetközi közösség hozzáállása  amely a felháborodáson kívül semmit sem tett a barbárság megakadályozására.    Különösen az Egyesült Államok, aki egymillió katonát toborzott az öbölháborúban az olajért, de a közel kétezeréves kulturális műemlékek nem érdemelték ki a megmentési kísérletet.    Az emberiség jogosan sajnálja,  hogy a szobrok mellett nincs olajkút,  akkor megmozdultak volna megmentésükért az Egyesült Államok katonái.

 

 

 

 

Mint  a muzulmán mentalitás ismerője attól tartok,  hogy az afganisztáni szoborrobbantás ötletet ad a vallási hisztéria ilyen irányú fellángolásához.   Újabb műemlékek sora kerül veszélybe a Közel-Keleten,  konkrétan Egyiptomban,  Jemenben,  Szíriában és Jordániában.    A szabadban levő műemlékek megőrzése rendkívül nehéz, különösen olyan közegben, mint például Dél-Egyiptom, ahol a muzulmán vallási hisztéria felütötte a fejét.   Lehetetlen megállítani a gonosz ötlet terjedését:   minden szobor, ami a muzulmán vallás előtt keletkezett,  istentagadó jel  amit meg kell semmisíteni.    És meg fogják semmisíteni.    Erről biztosítom olvasóimat.

 

 

 

Hogyan választható szét Mohamed Merah Abdelkaderade-től,  aki   büszke rá, hogy testvére megölte a zsidó gyerekeket?   Ki tudja, mikor fog ő ilyet elkövetni?    Elválasztható-e Mohamed a többi esetleg hívő testvérétől,  akik esetleg nem ezt gondolják?    Elválasztható-e a szalafista elvtársaitól,  akik hasonlókat gondolnak  de ritkábban követnek el ilyeneket?    Elválasztható-e  a többi franciaországi algériaitól  aki hívő?    És ők a nem algériaiaktól?    Hol a határvonal?    Megelégszünk-e azzal, hogy utólag elkapjuk az ilyen esztelen embereket?    Elégséges-e az, hogy csak akkor eszmélünk?    És nem a vallással kéne már valamit kezdeni?!

 

 

 

 

Manapság nagyon sokan próbálják eladni a vallást intellektuális körökben,  miközben minden nap olvasunk, hallunk elrettentő híreket.    Papok, más vallási vezetők, szóvivők értelmiségiek,  gyakran tudósok beülnek egy könyvtárba,  tévé stúdióba,  kávézóba,  sokszor még konferenciát is rendeznek  sok pénzért  és nagy,  álszent módon diskurálnakviszonylag felszínes módon a tudomány és vallás összeegyeztethetőségéről,  vagy a vallás fontos szerepéről az erkölcsben  és hasonlókról.    Nyomják a  "filozofikus"  hülyeséget miközben el kell számolniuk azzal,  hogy itt vannak ezek a szörnyű események.

 

 

 

A standard magyarázkodás az, hogy a elválasztják a hitet a vallástól  és leginkább az egyháztól.    Ez leginkább az európai nagy egyházak  (főleg a katolikus),  irdatlan bűneivel való szembenézés technikája.    Pontosabban a szembenézés elkerülésének módja.

 

 

 

 

Az iszlámra jellemző terrorizmus, vagy most már a norvég sorozatgyilkos, Anders Behring Breivik révén a keresztény hitre is kiterjedő eszement sorozatgyilkosságok szőnyeg alá söprésének technikája viszont a fanatizmus  és a  "normális"  hit kettéválasztása.    Én Richard Dawkinstól hallottam először  és talán ő a legjelentősebb képviselője jelenleg annak a nézetnek, hogy ez nem lehetséges:  nincs hit fanatizmus nélkül.

 

 

 

 

Mielőtt elméleti szinten részleteznénk a dolgokat,  nézzük a nemrégen bekövetkezett  sajnálatos  újabb esetet, a toulouse-i iszlám terroristát,  Mohamed Merah esetét!    Adva van egy algériai származású,  de már Franciaországban született fiatalember.    Különféle külvárosokban nőtt fel  csonka családban, belekeveredett mindenféle alvilági bűnözésbe, de volt esélye arra is, hogy karosszérialakatosként  normális életet éljen.    A bűnök, melyeket korábban elkövetett, sajnálatosak voltak  de nem  Mohamed az egyetlen,  aki ilyen  rossz útra tér.    Ehhez nem kell vallás.    Vallás nélkül Mohamed lehetett volna egy a sok zavarodott, kicsit hülye, zavaros életet élő ember közül, amilyenek vannak Franciaország szerte, Magyarországon, az egész világon.    Kicsit gyakrabban fordul ez elő bizonyos bevándorlóknál,  de hát ez a globalizált világ és a rasszizmus egy olyan problémája, amelyre itt nem fogok kitérni.

 

 

 

A történet ugyanis akkor fordult durvábbra,  amikor Mohamed bátyja,  Abdelkadera a Korán tanulmányozására buzdította testvérét.    Amikor a börtönben fundamentalista,  iszlamista szalafista csoporttal ismerkedett meg.    Utána Egyiptomba, Afganisztánba utazott, és nagyon valószínű, hogy a Talibánnal és az Al-Quaidával is kapcsolatba került.    Nem feltétlenül volt a szervezettel nagyon szoros összeköttetésben, de hát az Al-Quaida nagy problémája számunkra manapság az, hogy miközben a vezetőit sorra likvidálják, sok cellája működik a maga feje után.    Az Al-Quaida ma már inkább rossz példa,  amely nagyon is terjed az iszlamisták között, és nem valami szervező központ.

 

 

 

Mohamed Merah Franciaországba visszatérve továbbra is furcsa életet élt:   ismerősei közül sokan sokfélét mondanak róla,  volt egy   "normális"   kép is róla,  mely szerint segítőkész volt,  nem vallásos  és bár továbbra is bajos ember volt,  nem mutatta előjelét annak  amit végül elkövetett.    Sok embernek nem mutatta  vagy nem látták ezt meg.    Ezt hihetőnek tűnik, van ilyen.

 

 

 

 

Aztán mégis megtette  amit megtett:    legyilkolászott pár szolgálaton kívüli katonát, és aztán pár iskolába járó zsidó gyereket.    Hogy miért?    A gyerekeket bosszúból a palesztin-zsidó konfliktus miatt.    Mondhatná valaki, hogy ez mondjuk egy elborult reakció a politikai helyzetre  és nem feltétlenül van köze a valláshoz.    De a francia katonák legyilkolása Afganisztán miatt,  az már sehogy sem   "indokolható"   az iszlám nélkül,  merthogy az Afganisztáni kormány és a Talibán szembenállásának fanatikus iszlamista alapja van.    Itt nem egyik nép áll szemben a másikkal,  itt a nép egy fanatikus szervezete az ország nagy részével.    Ezt nem lehet nacionalista alapon magyarázni.    Egyébként egy algériai származású, de francia állampolgárágú  (nemzetiségű)  ember palesztinokkal való rokonszenve is vallási  és nem etnikai alapú.    De, hogy semmi kétség ne maradjon, Mohamed   "Allah hatalmas" felkiáltással tört ki   rejtekhelyéről  amikor elkapták  és agyonlőtték.    Egészen nyilvánvaló tehát a vallási indíttatás,  maga sem tagadta.    Valahol egyébként még az iszlám arcfátyol viselésének francia tiltása is előjött indítéknak,  bár az jó kérdés,  hogy miféle   "logikai"   kapcsolatban lehetne a tettekkel.

 

 

 

 

Mit kezdjünk akkor a fundamentalizmus és a "normális" vallás kettéválasztásával?    Hogyan választható szét Mohamed Merah Abdelkaderade-től,  aki büszke rá, hogy testvére megölte a zsidó gyerekeket?    Ki tudja, mikor fog ő ilyet elkövetni?    Elválasztható-e Mohamed a többi esetleg hívő testvérétől,  akik esetleg nem ezt gondolják?    Elválasztható-e a szalafistáktól,  akik hasonlókat gondolnak,  de ritkán követnek el ilyeneket?    Elválasztható-e a többi franciaországi algériaitól,  aki hívő?    És ők a nem algériaiaktól?    Mert ugye ebben a történetben az algériai származás kevésbé fontos,  mint a hit.    Hol a határvonal?

 

 

 

 

Megelégszünk-e azzal,  hogy utólag elkapjuk az ilyen esztelen embereket?    Elégséges-e az,  hogy csak akkor eszmélünk?    És nem a vallással kéne már valamit kezdeni?!    Mit érünk azzal,  ha Mohamed előtte sokak szemében csak  "normális"  hívőnek tűnt,  aztán utólag konstatáljuk, hogy   "ja, mégis fanatikus volt"?    Ha ennyire nem lehet észrevenni a határvonalat időben fanatikus és  "normális"  hit között,  akkor talán nem az az igazság, hogy nincs?    Hogy a hit per se fanatizmus?!

 

 

 

 

Mohamed és  "normálisnak"  mondott hívő társai között a különbség nem etnikai,  nem politikai.    Még az se nagyon látszik,  hogy Mohamed esetleg a priori elborultabb, butább lett volna.    Olyan embernek tűnik, akik közül 12 egy tucat egy párizsi vagy toulouse-i külvárosban.    Sokan sok butaságot elkövetnek, de ilyen léptékű esztelenség elkövetéséhez vallás kell.   Persze az nem igaz,   hogy a vallás egyenesen ide vezet,  hiszen ott vannak a hasonló hívő társai,  akár Mohamed testvére is,  aki  (még)  nem követett el hasonlót.    A vallás nem determinisztikusan veszélyes,  de nagyon veszélyes.

 

 

 

 

Az ugyanis valahogy statisztikusan is szembe tűnő,  hogy az olyan fél   "normális"   emberek közül,  akik végül ilyen ámokfutásba kezdenek,  túl sok a hívő.    És az effajta terrorizmus manapság már csak egyetlen ideológiai háttérrel rendelkezik  és ez az iszlám fundamentalizmus. Gyakorlatilag már csak iszlám terrorizmus létezik a világban.    A kommunista  a baszk, és az észak-ír (katolikus-protestáns)  terrorizmus lecsendesedett.

 

 

 

 

Hogyan válasszuk el Mohamedet a többi algériai franciától?    Hogyan válasszam el én például attól az algériai kollégámtól,  aki hasonlóan vallásos,  hasonlóan elvakultnak tűnik az USA-val Izraellel,  a zsidókkal szemben?!    Az egyetlen dolog, ami miatt bízhatok abban,  hogy nem fog ilyen ámokfutásba kezdeni,  hogy Ph.D.-s diák,  tehát talán van elég esze ahhoz,  hogy a sok esztelenséget kordában tartsa.    Közben látom a világnézetének korlátoltságát,  látom,  ahogy sok-sok kérdésben ugyanúgy elvakult,  ugyanúgy nem tudja felfogni más vélemény  vagy szubjektív értékrend létezését.    Ugyanúgy meggyőzhetetlen.    Mi a különbség őközte és Mohamed Merah között?    Talán családi és szociális háttér,  iskolázottság.    Ezek a faktorok szerepet játszhatnak abban,  hogy az hit irracionalitását féken tartsák benne.    Remélhetőleg féken tudják.

 

 

 

 

És ha szélesebbre nyitjuk az ablakot,  akkor ugyanígy kérdés az,  hogy hogyan lehet Breiviket elválasztani a hasonló,  kissé zavarodott norvég fiataloktól,  akik mindenféle eszement ideológiákról  blogolnak,  de végül nem jutottak el az ideológia olyan radikalizálódásához,  mint Breivik  és főleg nem jutottak el a végrehajtáshoz?!    Mert talán nem gondolták magukat olyan erősen keresztény lovagnak,  mint Breivik.    Talán nem volt olyan erős a hitük.

 

 

 

 

És hogyan választható el az a  pedofil pap,  aki visszaél a felügyeletére bízott gyerekekkel azoktól a   "normális"   papoktól,  akik idáig nem jutottak el?    Óh, mondanánk  könnyű, pedofília és normalitás között éles a határvonal, de olyan tömegű ezeknek a pedofil ügyeknek a száma a katolikus egyházban,  hogy ma már nehéz tartani azt, hogy egyházon belül ezek szétválaszthatóak.    Hogy létezhet cölibátus az egyházban pedofília nélkül.

 

 

 

És ugyebár,  az egyház hogyan reagált?    Egyes gyerekeket kasztráltak.    És sokkal általánosabban  a katolikus egyház jellemzően elkendőzéssel,  eltakarással reagált a pedofil ügyekre.    Hogyan választható el az a vallási főpap,  aki elhatározta a kasztrálást  vagy aki a hallgatásról határozott attól a pedofil paptól,  aki végrehajtotta a bűnös tetteket?    Honnan vesszük, hogy a főpap nem azért hunyt szemet  mert maga is félig benne van a dologban?

 

 

 

 

De nem csak a gyakorlatban,  de az elméletben is marhaság ez a szétválasztás,  hiszen a hit  mint olyan, elveiben magában hordozza a fanatizmust.    Mikor mondják ugyanis,  hogy egy hívő fanatikus?   Akkor, ha valami nagyon  "nem normális"  dologban hisz és nagyon makacs.    Azaz,  amikor szokatlan dolgot hisz  és tulajdonképpen a  "normális"  hívők érvelése ellenére.    Amikor a  "normális"  hívők sem tudják meggyőzni érvekkel,  amikor csődöt mond a logika esetleg annak ellenére kitart álláspontja mellett,  hogy mit lát saját szemével.

 

 

 

No de mi a hit?    A hit lényege szintén az,  hogy empirikus-logikai igazolás nélkül vagy egyenesen annak ellenére tart valaki igaznak valamit.    "A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés."    Zsid. 11.1.  Andreas Breivik és Mohamed Merah hitt valamit, nagyon erősen hitt.    Amit hittek, nem volt abszurdabb a szűznemzésnél és a szentháromságnál.

 

 

 

 

Amilyen illogikus,  eszement,  őrült marhaság a fanatikus hit a  "normális"  hívőknek ugyanolyan fanatizmus a  "normális"  hit maga az ateistának a tudománynak a racionális gondolkodásnak.    A  "normális"  hívőnek lehet hogy furcsa az, hogy valaki azt gondolja,  hogy dzsiháddal a mennyországba lehet kerülni,  de hát a középkorban a kereszténység is itt tartott.    A "normális" hívőnek lehet,  hogy furcsa az iszlám arcfátyol viselet előírása,  de ez csak a kereszténységtől részben megszabadult,  liberális,  modern európai gondolkodásnak van így.    A középkorban egyáltalán nem volt gondjuk a keresztényeknek például az erényövvel.    Az iszlám ma a kereszténység valódi arcára emlékeztet minket.    A valódi arcra, melyet jelenleg csak az takar el, hogy a keresztény egyházak hatalmát jelentősen visszaszorítottuk.

 

 

 

Mit kell tehát tenni?

 

 

 

1) Letenni végre arról,  hogy a hit és a fanatizmus elválasztható és kimondani,  a hit maga a felelős.

 

 

2) A vallás hatalmát visszaszorítani,  megerősíteni a szekuláris elveket.

 

 

 

Különösen fontos ez magyarországon,  ahol egyházállam épül ki,  tehát megyünk vissza abba a korba amikor még a kereszténység is az iszlámhoz hasonló volt.

 

 

 

 

Iszlám

 

 

 

 

Itt az idő,  hogy e kissé jobban bemutassam az iszlámot, mint vallást.    Mert nagyon sokan itt a blogtéren is a vallási fanatizmussal kapcsolják össze.    Pedig más vallásokban is vannak fanatikusok,  de azokról nem szokás vagy nem szabad beszélni  (mint pl: a zsidó),  mert tabutéma.

 

 

 

 

Az  iszlám (arabul الإسلامal-islām, al-iszlám kiejtése) arab, zsidó és keresztény hittel közös tőről fakadómonoteista vallás, amelyben Mohamed prófétáé a vallási és politikai vezetőszerep.    Hívői a muszlimok azonban az iszlámot az első az egyetlen igaz,  a világ keletkezése óta létező vallásnak tekintik

 

 

 

.

A Föld nagy világvallásainak egyike.    Alapjául azon Isten  (arab eredetű, más muszlim országokban is használt nevén Alláh, vagyis Allah)  szavának tekintett kinyilatkoztatások szolgálnak,  amelyeket   Muhammad ibn Abdalláh ibn Abd al-Muttalib,  közismert nevén Mohamed próféta adott át a 7. század első harmadának végén Hidzsázban követőinek és amelyeket halála után két évtizeddel a Koránban[J 1] gyűjtöttek össze követői,  a muszlimok,  magyarosan muzulmánok.

 

 

 

 

Akereszténység után, 1 milliárd 570 millió követőjével (ez a a Föld népességének 23%-a) a világ második legnagyobb vallása.   [1]Fő elterjedési területei Észak-Afrika, a Közel-Kelet, Közép-Ázsia, valamint Malajzia, illetve a legnépesebb muszlim ország, Indonézia

 

 

 

Az iszlám emellett nem egyszerűen vallásnak,  azaz dogmák és vallásgyakorlatok összességének, hanem valóságos civilizációnak is tekinthető:  híveit  Mauritániától Indonéziáig közös kultúra,  közös hagyományok és az egyazon vallást, erkölcsöt, jogot és mindennapi életet szabályozó jogrendnek  (saría)  való engedelmeskedés köti össze.    Mindehhez egészen a modern időkig a vallási és tudományos életben az arab nyelv általános használata társult.

 

 

 

 

 

Önmeghatározás

 

 

 

 

Az iszlám kezdettől fogva úgy tekint önmagára,  mint a judaizmus és a kereszténység közvetlen és utolsó utódjára, azaz a három vallás által imádott egyazon Isten legújabb és egyben legutolsó, hamisítatlan kinyilatkoztatásainak birtokosára.    Ennek megfelelően a Korán Ábrahámot  (Ibráhím),  Mózest  (Múszá)  és Jézust (Íszá) egyaránt prófétának ismeri el,  és Mohamedet tekinti a    „próféták pecsétjének”  , azaz az utolsó kinyilatkoztatásban részesülő prófétának.    A zsidókat, a keresztényeket – és sajátos módon a  zoroasztriánusokat – ennek megfelelően   „könyv népének”  tartják,  ezért a hódítások kora óta a muszlim közösség (umma)  védelmét  (dzimma)  élvezik.

 

 

 

 

Az iszlám forrásai

 

 

 

 

A Korán.    Eredeti szövege  (umm al-kitáb:  az írás anyja)  a muszlimok szerint az idők kezdete óta fel volt jegyezve a mennyben,  a Mohamed prófétának kinyilatkoztatott Korán ezzel szóról szóra megegyezik.    A muszlim vallástudósok sokáig vitáztak azon,  hogy éppen ezért a klasszikus arabról lefordítható-e bármilyen más nyelvre.

 

 

 

 

Az iszlám két forrásból vezeti le tanításait:

 

 

 

 

 

  • Korán:  A Korán az iszlám elsődleges és legfontosabb forrása.    A muszlimok szerint Isten által kinyilatkoztatott mű, és Isten szavait tartalmazza.    Bár az iszlám az Isten által leküldött többi könyvet is elismeri  (Tóra, Biblia),  egyedül a Koránt tartja romlatlan,  változatlan formában megmaradtnak.    A Korán kizárólag a  Mohameden  keresztül kinyilatkoztatott szövegeket tartalmazza,  más prófétákra és kinyilatkoztatásokra csak ezen keresztül utal.    A Korán szövegét tekintve az iszlám különbözőirányzatai között nincs különbség, valamennyi irányzat ugyanazt a 7. század  közepén Mohamed kortársai által a próféta szavaiból összeállított szöveget fogadja el Koránként.

  •  

  •  

  •  

  • Szunna:   A szunna az iszlám szunnita ágában Mohamed próféta  és társai cselekedeteinek, tanításainak összességét jelenti.    A  síita  irányzatban a szunna kibővül az  imámok  tanításaival és cselekedeteivel is.

  •  

  •  

  •  

A szunnát az iszlám legtöbb irányzata mint isteni útmutatást kezeli és az iszlám vallásjog,  vallásgyakorlat és teológia autentikus forrásának tekinti.    (Az ún. koranita  irányzat elutasítja a szunnát és kizárólag a Koránt tekinti a vallás forrásának.)

 

 

 

Mivel a Korán legfeljebb utalásszerűen tesz említést  Mohamed  életére, a szunna a Korán utalásain kívül elsősorban a Mohamed életére vonatkozó hagyományokra, az ún. hadíszokra épül.    A hadíszok Mohamed és bizalmas körének mondásai,  szólásai és tettei,  amelyek útmutatóul szolgálnak azokra a jogi esetekre,  amelyek a Koránban nincsenek szabályozva.    Az egyes irányzatok között, sőt esetenként az irányzatokon belül is,  a különböző hadíszok hitelességének kérdésében komoly különbségek vannak.    A  síita  és  szunnita  irányzat kölcsönösen elutasítja a másik irányzat által hitelesnek tartott hadíszok többségét,  ennek ellenére számtalan olyan hadísz létezik,  amely a síitáknál és a szunnitáknál is megegyezik,  csupán az azt hitelesítő tekintélyek különböznek.

 

 

 

Az iszlámot Mohamed próféta alapította, aki Jézust szintén prófétának tartotta, de a koraiak közül valónak tekintette.

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Éva büne?

(tolerancia, 2014.03.29 05:16)

Asszalamu aleykum!"...Megállapodást kötöttünk Ádámmal......Korán 20/115

"...Ám (gonosz gondolatokat) sugallmazott neki a sátán. At mondta:

- Ádám! Megmutassam-e neked az Öröklét fáját és olyan hatalmat, ami nem múlik el?

És mindketten ettek belöle ..........Ádám nem engedelmeskedett az ö Urának és eltévelyedett..."
Korán 20/120-121


Egy angyali eredetü teremtmény botlásra késztette volna-e Ádámot?
Vagyis Iblisz a sátán lehet-e angyal?
Milyen hatása van a sátáni befolyasoltságnak?

Ádámnak volt-e választása?
Rendelkezett-e szabad akarattal?


Tudatában volt-e Ádám, hogy az Öröklét kertjében van?

kire jönnek...

(tolerancia, 2014.03.23 12:45)

Asszalamu aleykum!


Kire jönnek le a sátánok?

"...Aki 'vakságában' elfordul a Könyörületesröl való megemlékezéstöl, annak egy sátánt jelölünk ki, és az lesz a társa,

és bizony ezek (a sátánok) elfordítják öket az (Egyenes) úttól, miközben azt gondolják, hogy (Igaz) vezetésben van részük..."
Korán 43/36-37

"...Nem fohászkodnak Rajta (Allah) kívül máshoz, csak nönemüekhez, és valojában nem fohászkodnak máshoz, csak a lázadó sátánhoz..."
Korán 4/117


Miért csapta be Iblisz a sátán, Évát a Paradicsomban?
Miért hallgatott rá Éva?

bukott angyal vagy....?

(tolerancia, 2014.03.15 06:42)

Asszalamu aleykum!


"... És emlékezz arra, amikor úgy szóltunk az angyalokhoz:

- "Boruljatok le Ádám előtt!"

Ők pedig mindannyian leborultak, kivéve Iblíst (a Satant), ő dzsinn volt a dzsinnek között és bűnös módon nem engedelmeskedett Ura parancsának.

Vajon őt és utódait választjátok-e pártfogónak Helyettem (Allah helyett), holott ők a ti ellenségeitek?
Rossz csere ez a kegyetleneknek!..."
Koran 18/50"...Elmondjuk-e nektek, hogy kire jönnek le a sátánok?..."
Koran 26/221szolga

(tolerancia, 2014.03.09 05:34)

Ásszalamu aleykum!

" A dzsinneket és az embereket azért teremtettem, hogy Engem (Allah) szolgáljanak." Korán 51/56

És hogy jön ide a Sátán, aki egy bukott angyal?!

Bukott angyal?

a Sátán vallomása

(tolerancia, 2014.03.01 19:10)

Asszalamu aleykum!


A Sátán vallomása:

"...És miután a dolog eldöntetett, a Sátán azt mondta:

- Allah megigérte nektek az Igazság igéretét. Én is igéretet tettem nektek, de én megszegtem. Nekem nem volt hatalmam fölöttetek. Én csak szólitottalak titeket, és ti meghallgattatok engem. Ne gyalázzatok hát! Gyalázzátok saját magatokat! Nem segithetek nektek, és ti sem lehettek az én segitségemre. Bizony én tagadom azt, hogy korábban (Allah mellé) társitottatok engem.

A vétkeseknek fájdalmas büntetés lesz az osztályrésze..." Korán 14/22

hasznald az eszed

(tolerancia, 2014.02.27 04:56)

Asszalamu aleykum!


"...Ám nagy sokaságot vitt tévútra közöttetek. Hát nem éltek az eszetekkel?..." (Koran 36/62)

Aki nem el az eszevel az ostoba?ellenség

(tolerancia, 2014.02.23 12:24)

Asszalamu aleykum!

Ki kinek kell az ellensege legyen?

A Koran pontos valaszt ad erre:

"...Ádám fiai! Vajon nem tettem-e kötelességetekké, hogy a sátánt ne szolgáljátok, hiszen nyilvánvaló ellenségetek ő,..." (36/60)


'hitetlen Tamasoknak'

(tolerancia, 2014.02.22 08:12)

Asszalamu aleykum!


Ott tartottam, hogy VALASZTAS.

Valaszthatunk mi, emberek, hogy Egy Isten hivok akarunk-e lenni vagy sem!
SZABAON ELDONTHETI mindenki, ez a kov. ajakban olvashato.

Idezem:

"...És botlásra késztette őket a sátán, és kiűzte őket abból az állapotból, amelyben leledztek. És Mi így szóltunk: "Induljatok lefelé a Paradicsomból a Földre! Legyetek egymás ellenségei és legyen egy ideig a földön a szálláshelyetek, s mindaz, ami az élethez szükséges!..." Koran 2/36


"...És Ádám ezután a vigasztalás szavait kapta Urától Allah megenyhült iránta; bizony Ő a Megbocsátó, és a Könyörületes..."Koran 2/37


"...Azt mondtuk(Allah): "Induljatok mindannyian a Paradicsomból lefelé a Földre! És ha később útmutatás érkezik majd Tőlem. akik követik az útmutatásomat nem kell őket félteni és nem fognak szomorkodni..."Koran 2/38

......akik kovetik az utmutatasomat...." - SZABADON ELDONTHETED !!!

A 2/37. aja pedig arra ad valaszt, hogy Isten megbocsajtott Adamnak.
Igy a keresztenyi / keresztyenyi vallas elmelete, miszerint minden ember bunos, Adam bune miatt, ervenyet veszti.

Van itt meg vmi, ami nagyon FONTOS mondanivalot kozol az emberekkel:

"...legyetek egymas ellensegei...." 2/37

Ki kinek kell az ellensege legyen???


Szia Tolerancia

(Szerző, 2013.05.17 16:49)

ÁÁÁÁÁÁáááááÁÁÁÁÁ Segítsééééééég!!!! Hát tök jófej vagy, figyelj, sajnos hónapokig nem volt Netem, most újra van. Látom lebombáztál rendesen a hozzászólásaiddal ami nem baj :)))))). Van benned kitartás de sajnos képtelen voltam még átolvasni a kommentjeidet. Érdekel amit írsz. Adj pár napot mert rengeteg mailt kell átböngésznem, de érdekelsz! Nyugi olyan értelemben, hogy Veled érdemes lenne hosszasan beszélgetni. Amiket eddíg megnyitottam tényleg jópofa volt részedről. Remélem a többivel sem bántasz majd meg. Szia!

Re: Szia Tolerancia

(tolerancia, 2013.12.30 10:07)

"...Érdekel amit írsz. Adj pár napot mert rengeteg mailt kell átböngésznem, de érdekelsz! Nyugi olyan értelemben, hogy Veled érdemes lenne hosszasan beszélgetni...."/kamu szerzo 001/

Beszelgetni?
Hosszasan?
:))

BUEK! :)


hinni vagy nem hinni?

(Tolerancia, 2013.06.14 15:25)

Bekesseg!


Szentirasok, meggyozodesek, ervek..........

Miben higgyunk?

Istenben, energiaban, univerziumban.........?

Talan azzal kezdheti az ember, aki lemaradt a gyerekkori hitre nevelesbol, hogy eldonti, hiszi-e Isten letet.
Ez nehez feladat, mert felnott fejjel tobbnyire az ember csak sajatmagara hallgat.
Ha tul sok az info az a baj, ha keves az a baj.
Pedg nem lehet egy ember hivo, csak Allah engedelyevel.

"...Egyetlen lélek sem lehet hívő, csak Allah engedelmével..." Koran 10/100

Ja! Akkor Allah az oka, hogy sokan nem hisznek, mondhatja a hanyag emberi elme.
Allah tokeletes. Nem azert adta a szabad akaratot az embernek, hogy helyette dontson.
AHA!
Akkor megis az emberen a sor, hogy nekigyurkozzon es meggyozodesre jusson, hivo akar lenni vagy sem.
Es ez az a pillanat, amikor Isten segitseget kell ohajtani es kerni, hogy eljussunk az Igazsaghoz, ami vegleges, megingathatatlan meggyozodeshez vezet.

"... Akit Allah az igaz útra akar vezetni, annak a keblét kitárja az Iszlám számára..." Koran 6/125

Ez nem = azzal, amikor vki vmilyen elonyszerzesi cellal, vagy felelembol kiindulva, netan hazassagi szandekkal, elozetes meggyozodes nelkul elmondja a 'sehedet', vagyis a tanusagtetelt.
Mert az elso, az iszlam vallas szerinti sulyos vetek alkalmaval, pl. karomkodassal, mar torolte is magat a hivok sorabol. Ilyen esetben meg kell ismetelnie a 'sehedet'. Aki elsore sem szivbol jovo hitbol mondta ki a tanusagtetelt, az nem fogja ezt minden vetek utan megismetelni.

Allahot nem lehet atverni.
Nem mehet egy ember a Paradicsomba az Itelet Napja utan csak mert muszlim vallasu bejegyzes van a szemelyi igazolvanyaba. A Paradicsomert meg kell "dolgozni".

Attol, hogy vki elolvassa a Korant, meg nem lesz muszlim, meg hivo sem biztos.
A HITET KERNI KELL.

Aki nem ker a hitbol,AZ egy masik utat valaszt, aminek tisztatalansag a neve.
Tiszta es tisztatalan kozotti kulonbsegre mindenki tud peldat.

Ez az ember foldi eletenek elso, legfontosabb feladata, VALASZTANI.


Jezus profeta

(Tolerancia, 2013.06.06 17:16)

Bekesseg!


Ma, 2013-ban mit gondol a hivo kereszteny Jezusrol?
Profeta, Maria fia vagy........?

Az oldal Szerzojenek velemenye:

"...I. Szilveszter római püspök annyira nem számított, hogy részt sem vett a Nicea-ban megtartott zsinaton, mely pedig valószínűleg a legfontosabb zsinat volt a történelemben: itt döntöttek ugyanis az arianizmus néven ismert eretnekségről, mely a szentháromság értelmezésében a Fiút alárendelte, azaz nem tartotta egyenrangúnak az Atyával. A zsinatot Konstantin pogány császár hívta össze, aki akkoriban még nemcsak keresztény nem volt (halála előtt keresztelkedett csak meg), de még katekumen, azaz keresztényjelölt sem volt, mégis ő tartotta kézben az egész tanácskozást. Sértette ugyanis a császár érdekeit a keresztények civakodása. Niceában 300 püspököt gyűjtött egybe, és az útiköltséget is vállalta. A római püspök nem volt köztük, de senki nem is hiányolta, maga helyett két presbitert küldött. A püspökök többsége az ariánus álláspontot támogatta. Amikor ez kiderült, felállt a császár, és végetvetett a vitának, azt az álláspontot képviselve, amit manapság „ortodox felfogásnak” neveznek, hogy tudniillik Isten fia „egylényegű” az Atyával. Valamennyi másként gondolkodó püspök visszakozott kettő kivételével, akiket a császár megfosztott tisztségüktől és hazaküldött. Azután levelet írt Alexandriába: „Ami 300 püspöknek tetszik, az nem más, mint Isten akarata”! (Elég cinikus eljárás Isten szavával). A császár valószínűleg csak azért járt el így, hogy megmutassa: egyházi kérdésekben is övé a döntő hatalom!
Döntését a római püspök is elfogadta.
Jelenleg tehát a RKE által képviselt álláspont nem más, mint amit az ókorban egy velejéig pogány, véreskezű hódító mondott, ellentétben az akkori püspökök többségi álláspontjával! Felmerül ezek után a kérdés, hogy legalább egyházjogilag érvényes volt-e a niceai zsinat, és nem kéne-e visszatérni az egyháznak az ariánus álláspontra?! Egyértelmű ugyanis, hogy ha nincs a pogány császár közbeavatkozása, ma mindenki ariánus lenne, s nem is hallottunk volna a Szentháromságról!..." (19. tema)

Ki ert vele egyet?

Isten/Allah Igeje:

"... Ti írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban és ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia csupán küldötte Allahnak, és az ő szava, amit sugalmazott Máriának, és Allahtól küldött lélek. Higgyetek hát Allahban és az Ő küldötteiben és ne mondjátok azt, hogy: "Három!" Hagyjátok abba! Jobb az nektek! Allah csupán egyetlen isten. Magasztaltassék! Nincs szüksége gyermekre, amikor Övé mindaz, ami az egekben és a földön van. Allah kiváló istápoló! ..." Koran 2/171


JEZUS szemelye

(Tolerancia, 2013.06.04 17:53)

Bekesseg!


"...Az iszlámot Mohamed próféta alapította, aki Jézust szintén prófétának tartotta, de a koraiak közül valónak tekintette."- Szerzo.

Mohamed profeta (szasz) a KORAN-ban emlitest tesz JEZUS-rol(asz), mint Messiasrol, Maria fiarol, Allah profetajarol.
Az ISZLAM elismeri Jezust letezonek, kuldottnek a kuldottek sorabol.

A keresztenyek mit szolnak ehhez?
Megerositi-e oket Jezus profeta (asz) emlitese es a rola szolo informaciok keresztenyi hitukben?
Mit erez egy hivo kereszteny, mikor a Koranban elolvassa a Jezus profetarol(asz) irottakat?


szobrok

(Tolerancia, 2013.05.26 13:48)

Bekesseg!

"...A tálib vitézek ókori szobrokat megsemmisítő tettein nincs mit csodálkozni,..."

A Bibliabol:

2Móz 20,4
" Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak."

3Móz 26,1
" Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek."

5Móz 4,16
" Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére;"

5Móz 4,23
" Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, a melyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, a miképen megparancsolta az Úr, a te Istened."

Hab 2,18
" Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? vagy az öntött kép és a mely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat?..."


megcafoltad onmagad Szerzo! :))

(Tolerancia, 2013.05.25 16:34)

Bekesseg!

"...A más vallások elleni szent háború (al dzsihád) alappillér a muzulmán vallásban, melynek érvényesítése a Korán szerint a mai napig szent feladata minden igaz muszlimnak..."

"...A zsidókat, a keresztényeket – és sajátos módon a zoroasztriánusokat – ennek megfelelően „könyv népének” tartják, ezért a hódítások kora óta a muszlim közösség (umma) védelmét (dzimma) élvezik..."

"...holott írásaimban tíz éven át magam is többször rávilágítottam, hogy ezek a banditák nem fundamentalisták, hanem igazi muzulmánok, akik megértették az iszlám lényegét és viselkedésükben próbálnak összhangban lenni a Korán szellemével és betűjével, ami szerint jaj annak, aki mást vall, vagy másképpen gondolkodik...."

Szerzo, nem lehet, hogy 10 even keresztul felreertetted az ISZLAM lenyeget?!
hadiszek?

(Tolerancia, 2013.05.22 14:11)

Bekesseg!

"...A síita és szunnita irányzat kölcsönösen elutasítja a másik irányzat által hitelesnek tartott hadíszok többségét, ennek ellenére számtalan olyan hadísz létezik, amely a síitáknál és a szunnitáknál is megegyezik, ..."

Az elso mondatresz allitasat, vmi hiteles bizonyitekkal ala kellene tamasztani, maskulonben csak feltetelezes marad, amit ki igy ki ugy ertekel.

Azok a hadiszek viszont, amelyeket az egesz UMMA elfogad, sitak es szunnitak is, bizony hitelesnek minosulnek.

A hadiszek ertheto peldabeszedek/magyarazatok. Nem kell hozza tudosi vegzettseg, hogy megertse barki. Ne feledjuk, hogy egyszeru, tobbnyire irastudatlan nephez erkezett a Koran es Mohammed profeta is kozuluk valo. Ha a hadisz ertelmeben ellentmond a Koran tanitasanak, akkor az a hadisz hitelesseget, eredetiseget tekintve labilis, mondhatni kitalacio.
Ha megegyezik a Koran tanitasaval, egy-egy aja-nak a kibovitett magyarazata, es plussz van hasonlo masik hadisz is, amit masik szemely gyujtott, akkor hiteles hadiszkent lehet elfogadni.

Az emberek -mindenkire ervenyes- meg vannak aldva sajat JOZAN ESSZEL es JOZAN ITELOKEPESSEGGEL is, ez a kepesseg segitsegere van az embernek, hogy szelektaljon, ha ugy adodik.

Vallasban jartas, tanult emberektol kerdezni, ha erre van lehetoseg is hozzajarul a helyes allasfoglalashoz hadisz-kerdesben.

A legfontosabb szempont az IGAZSAG felfedezesehez az a legelso, meghatarozo 'pont', hogy mibol indulunk ki, erteni akarasbol, vagy elutasitasbol !
Az erteni akaras egy ures, kiegyensulyozott, befogado, kereso, nyitott hozzaallas.
Az elutasito hozzaallasnak mar megvan a celja, ezert az IGAZSAG nem tarulhat fel, nincs ra igeny.

Udv. a koranweb.net oldalnak, nem kis munka ujra atvizsgalni a forditast, de nagyon hasznos es persze kotelesseg is.
BarakAllahu fikom!

velemeny

(Tolerancia, 2013.05.17 15:27)

Bekesseg!

"...nincs hit fanatizmus nélkül."

Mit jelent fanatizmus?

' Vakbuzgo, elvakult '

Ez mar nem 'hit', hanem annak, a HIT-nek a HIANYA.
Vmi, ami elvakit, amitol a HIT megszunik, s helyette a vaksag buzgolkodik.

A Tanitas emliti a vakokat, akik vajon egyenloek-e a latokkal?
A gyakorlatban sem, atvitt ertelemben sem.

Kerdes tehat, mi az, ami/aki elvakit?
Mitol lesz egy egyebkent "normalis" hivo egyik pillanatrol a masikra elvakult, a hit hianyatol cselekvo, vakon buzgolkodo megszallott???

A hit hianya a hitetlenseg?
Mit jelent hitetlenseg?

engedelmesseg 2.

(Tolerancia, 2013.05.15 07:51)

Bekesseg!


"... (Az ún. koranita irányzat elutasítja a szunnát és kizárólag a Koránt tekinti a vallás forrásának.)...."


A Koran-bol:

" akik követik a küldöttet, az analfabéta prófétát, akit megtalálnak maguknál írással hírül adva a Tórában és az Evangéliumban - aki megparancsolja nekik, ami helyénvaló, és megtiltja nekik, ami elvetendő, aki megengedi nekik a jó dolgok élvezetét és tilalmasnak nyilvánítja nekik a tisztátalan dolgok élvezetét, és aki leveszi róluk a súlyos terhet és a bilincseket, amelyek rajtuk voltak. Akik tehát hisznek benne, támogatják és segítik őt, és követik a fényt, ami leküldetett vele - azok boldogulnak." (7/157)

" Mondd (Mohammed): "Ti emberek: Én Allah küldötte vagyok - annak a küldötte, akié az egek és a föld királysága. Nincs más isten rajta kívül. Ő kelt életre és Ő küld halálba. Higgyetek hát Allahban és küldöttében, az analfabéta prófétában - aki hisz Allahban és az Ő szavaiban - és kövessétek őt! Talán az igaz útra vezéreltettek." (7/158)

" Ő (Allah) az, aki elküldött az analfabéták közé egy közülük való Prófétát, aki hirdeti nékik a jeleit, megtisztítja őket, s tanítja nekik az Írást és a Bölcsességet. Bizony, ők korábban nyilvánvaló tévelygésben voltak. " (62/2)


Tanitja nekik az IRAST es a BOLCSESSEGET!
engedelmesseg

(Tolerancia, 2013.05.14 18:25)

Bekesseg!

"... (Az ún. koranita irányzat elutasítja a szunnát és kizárólag a Koránt tekinti a vallás forrásának.)..."

Ajak/jelek a Koranbol:

" Ezek Allah előírásai. Aki pedig engedelmeskedik Allahnak és az Ő küldöttének (Mohammednek), azokat a túlvilágon kertekbe fogja bevinni, amelyek alatt patakok folynak, s örökkön ott fognak időzni. Nagy diadal lesz ez! " Koran 4/13

" Aki engedelmeskedik Allahnak és a küldöttnek (Mohammednek), azok a Paradicsomban együtt lesznek a prófétákkal, az igazmondókkal (Sziddikín), a mártírokkal (Suhede-e) és az igazakkal, akiket Allah a kegyében részesített. Milyen jó társak ezek! " Koran 4/69

kiegeszites

(Tolerancia, 2013.05.13 12:54)

Bekesseg!

Kiegeszites:
vannak magyar forditasok, ahol ez az aja az igeidoket tekintve helytelenul lett leforditva. Ez a valtozat felig jo felig hibas.


' És tilalmasak nektek a tisztes férjes asszonyok (El-Muhszanet), kivéve azokat, akiket mint rabszolganőket a jobbotok birtokol. Ez Allah előírása nektek. És megengedtetett nektek, ami ezen kívül van, az, hogy tisztes házasemberek (Muhszinín) - és nem paráználkodók - gyanánt keressetek feleséget javaitokkal! Ha egyesekben közülük (Mut'a) időleges házasságban élvezeteteket leltétek, azoknak adjátok oda a fizetségüket megszabott hozomány gyanánt. És nem róható föl vétketekül az, amiben - a megszabott hozomány kifizetése után kölcsönösen megállapodtok egymással. Allah Tudó, és Bölcs."Koran 4/24

Ebben a magyar forditasban a "... élvezeteteket leltétek..." kifejezes az eredetihez huen mult idoben van, de a "... megállapodtok ..." kifejezest hibasan forditottak jelen idoben, mert az arab nyelvu Koran-ajaban ez az ige is mult idoben szerepel.

Minden tiszteletem a magyar nyelvre forditok erofesziteseiert, de a pontossag elengedhetetlen kovetelmeny a Szentiras mondanivalojanak valtozatlansaga/hitelessege erdekeben.