Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


       Egy olyan témához értünk amiről mindenki tudja hogy igaz,  hogy Jézus valós személy volt és mégis rengetegen hitetlenül elutasítják azt, amit a Biblia ír.

                                            

 

     De hogy kicsit az egyszerűbb nyelvre fordítsuk.   Egy kérdés...   Hiszed-e, hogy ha a kulcsot elfordítod a zárban akkor az ajtó be lesz zárva?

 

    Gondolom igen.   Ez egy valós dolog,  Igaz?

 

    Akkor most megkérdezem.  Hiszel-e Jézusban aki mint tudjuk valós személy volt?

 

    Nem értem...

 

    Erre miért nem vágod rá ugyan úgy, hogy Igen?!

 

    Tudom furcsa és talán kétszinűnek tűnhet épp tőlem ez a kérdés, akitől néhány oldallal ezelőtt arról olvashattál hogy földönkívüliek génmanipulációi vagyunk.

 

    Ez így van.    Furcsa!

 

    De én azt is hiszem hogy ugyanazzal a kulcsmozdulattal az ajtó nyitható is.  Nem csak zárható.

 

    Miért ne lehetnének szorosan összefüggésban a dolgok?

 

    Mert akkor a mai elvárásokkal ellentétben  átléptük a kereteket?       Hát lépjük át!

 

    És a végére még az is ki fog derülni, hogy az sem biztos, hogy    2.o1o-et írunk.

 

      Jézus életének a valódisága nem kérdés.  Mielőtt megszületett, a vallásokról a embereknek már kialakult véleményük volt ami viszont a lényegét tekintve feledésbe merült.

 

 

 

     Az utolsó nép aki még mindebből megőrzött információkat azok a Görögök voltak.   Aristoteles tanította Nagy Sándort, aki tudott a föld mágneses pólusairól, az élet vizéről, annak hatásáról és ha kicsit bepillantunk a Görög mítológiába, találkozhatunk bőven Istenekkel, félig ember félig állat lényekkel  (Minotaurus a Bikafejű embertestű lény)  talán a legismertebb.   Ez volt az utolsó kultúra ami még repülő Istenekről, azok harcairól és a hatalmas tudásról említést tesz.  Csillagászat, a természet ismerete, a Föld energiaközpontjai stb.  Különböző csodálatos szerkezetekről, és nem csak hogy említést tesz hanem találtak is a régészek ilyen tárgyakat.   Az egyiptomi birodalom hanyatlása után a lélekvándorlással kapcsolatos vallás is megszűnt létezni, ez jóval később kerül elő újra a Hinduizmus és Buddhizmus jóvoltából.   Ezeket valahonnan előszedték újra.   De vajon miért történhetett meg egy újfajta megközelítése az Istenben való hitnek akkor, amikor már annyi mindent tudott az emberiség mint szinte napjainkban.   Ez nem túlzás tekintsük csak át.

 

     Csillagászat, minden bolygó ismerete.   Naptárkészítés ismerete.   Az ember és a Föld csakráinak ismerete.  ( A Föld energiaközpontjai, erre épült a Gízai piramis is ).   Gyógyászat és még sorolhatnánk.

 

     Azt tudnunk kell, hogy Jézus idejében az emberiség komoly hanyatláson ment át.   Nem számított az emberélet, a vagyon volt az egyetlen Isten és a hatalomvágy.   Akár csak napjainkban.   Virágkorát élte a barbárság.   Ha akkor annak a kornak emberéhez valaki azzal fordult volna, hogy mondjuk az Istenek időnként segítenek, vagy a lélekvándorlást vagy ha a gyógyítás magas szintű művelését próbálta volna ecsetelni, valószinű hamar börtönben vagy bolondok közt találta volna magát.   Gondoljunk csak bele Jézus az egyszerű szeretetről, emberségről szólt beszédeiben, arról hogy nem a megszerezhető javak hanem a kiérdemelhetőek az igazán fontosak, és mindannyian tudjuk mi lett a vége.   Hogyan értette volna meg az emberekkel azt, ami tudásnak a bírtokába volt?

 

 

     Jézus többször mondta, hogy  "ha valaki újjá nem születik, nem látja meg Isten országát",  és azt is mondta, hogy az Isten országa nem feltétlenül a túlvilágon, hanem bennünk (is) van és ugyancsak Jézus szavai:    "Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked:  Újjá kell születnetek."     Akkor az emberek mindezt nem értették mi is csak akkor értelmezhetjük ha új értelmezést adunk szavainak, mindannak a tudásával amivel ma már rendelkezik az orvostudomány.   Mindannyian tudjuk hogy Jézus gyógyított, pontosabban a belé vetett hite gyógyította meg az embereket.   Az már csak az átiratoknak és a legendának köszönhető, hogy pillanatok alatt meggyógyultak azok akik bizalommal fordultak hozzá.   A hitnek hatalmas ereje van ami gyógyítani is képes.  Hogy hogyan?   Orvosilag bizonyítottan, a következőképp:   Egy kísérletet végeztek,

 

 

     Mivel az agy irányítja testi funkcióinkat, a placebó hatás következtébe olyan kémiai és fizikai folyamatokat indít be melyek a teljes gyógyuláshoz vezetnek.   Hazánk egyik daganatos betegségekkel foglalkozó intézményében is végeztek hasonló kísérletet.   ( Persze a beteg nem csak placebót kapott, hanem valódi gyógyszert is, hiszen az orvosi etikával ellenkezne, hogyha a beteg nem részesülne hivatalosan elfogadott kezelésben).   A megfigyelést bőrrákban szenvedőkön végezték el, akik kétféle ''gyógyszert'' kaptak.  Egy valódi kemoterápiát és egy placebó kenőcsöt.   A kenőcsről mindenkivel azt hitették el, hogy ez egy újfajta nagyon erős hatóanyaggal rendelkező, külföldi szer.   A kísérletben résztvevők kivétel nélkül mind dícsérték a krémet, és azt állították, hogy jelentősen elősegítette a gyógyulásukat, holott amit előzőleg használtak (ugyanis a kísérlet előtt is kaptak kenőcsöt, ez azonban nem placebó volt, hanem valódi készítmény,) semmilyen hatással nem volt rájuk.   (Erről bővebben a Gyógyító akarat menüpontban olvashatsz).

 

 

     Ezen az alapon Jézus valóban gyógyíthatott, tehetett csodát, pontosabban az emberek akik hittek benne gyógyították meg magukat a hitük erejével.

 

 

     Jézus élete valójában a mai napig sem tisztázott teljes mértékben.   A születése időpontját sem december 24.-re teszi sok történész kutató hanem valamikor tavasszal született.   December 24.-e egy ősi pogány ünnep volt.   Ettől persze még születhetett volna éppen december 24.-én, csakhogy az életét majd halálát követő megközelítőleg ezer évben szinte meg sem emlékeztek róla.   Valamikor az ezres év környékén kezdték visszaszámolni az időt a korabeli feljegyzések alapján, ezért a hiba lehetősége nagyon komoly port vert fel a történészek, és vallások között.   Ha száz éveket talán nem is, de néhány évet könnyűszerrel tévedhettek.   Ezért korántsem biztos, hogy valóban 2o1o-et írunk, nembeszélve arról a 3oo évről amit a középkori történelemben meghamisítottak.    Jézus halálának körülményei sem tisztázottak minden részletben.

      

 

     Az Újszövetség evangéliumai részletes leírást adnak Jézus utolsó napjairól, főleg a bírósági perről.   Mégis pontatlanságokkal, valami nyílvánvaló ferdítéssel kell szembesülnünk.   Mi az igazság?

 

            

     Istenkáromló!  Le akarta rombolni a jeruzsálemi templomot és harmadnapra fel akarta építeni.  - Ezek voltak a vádak a galileai Názáreti Jézus ellen Máté evangélista szerint.  Ezért ítélték el a főpapok és a (szanhedrin) a legfelsőbb zsidó tanács.  Mivel a zsidók nem ítélhettek senkit halálra, a halálos ítéletet a római helytartónak vagyis Poncius Pilátusnak kellett meghoznia.

 

Teljes méretű kép megtekintése

 

      De mit is véthetett Jézus Krisztus valójában?   Zsidó királynak nevezte magát és lázadásra bíztatta az embereket.   Azonban sok bibliaszakértő szerint a valódi és legnagyobb bűne, hogy eretnekséggel és az Ortodox zsidó vallástól való elhajlással vádolta meg Jézus, a jeruzsálemi templom papjait.  ''Jézusnak azért kellett meghalnia mert meg akarta reformálni a zsidó vallást'' - magyarázzák a történészek.    Sem az evangélisták elmondása sem pedig a biblia szakértőinek fent említett véleménye nem túl meggyőző.    Nem adnak magyarázatot arra, hogy miért ítélték halálra Jézust ilyen rövid per után sőt mi több, a legnagyobb zsidó ünnep, a pészah előestélyén.

 

 

      Poncius Pilátus viselkedése is meglepő.  Az evangélisták leírásai alapján az a benyomásunk támadhat, mintha a zsidó tömeg nyomására hozta volna meg a döntését Poncius Pilátus, amellyel ugyanakkor nem szívesen értett eggyet.   Például Lukács ezt mondja a vádlott Jézusról:   Nem talált rajta semmit Poncius Pilátus amiért halált érdemelne.  János evangélista pedig szintén Pilátus szavait idézi:   Én semmi hibát nem találok ebben az emberben.   Pilátus tulajdonképpen római helytartó volt és mint ilyen nem kellett engednie az utca, ezesetben a zsidó nép nyomásának.   Többször is bizonyította a fellépését e tekintetben.

 

            

 

     A pészah ünnepe alatt a zsidók szent városa mágnesként vonzotta a zarándokokat egész Palesztínából.   Nagyon sokan érkeznek, köztük kétes alakok, próféták, őrültek és tébolyultak is.  Ezek közé sorolják Jeruzsálem lakói Jézust és galileai kíséretét.   Az evangélisták szerint Jézusnak tulajdonképpen két perben is részt kell vennie az egyikben a szanhedrin ami a legfelsőbb zsidó tanács, a másikban pedig Pilátus előtt.   De hogyan ítélhették halálra a szanhedrin a zsidó bíróság előtt ha erre a zsidóknak nem volt juguk?

 

 

     Római tartományban csak római hivatal hozhat halálos ítéletet ebben az esetben a római prefektus hivatala.   Ennek felel meg a kereszttel való kivégzés módja is.   A keresztre feszítéssel a rómaiak a lázadókat és a nem római polgárokat ítélték halálra.   Nehezen elképzelhető hogy Jeuzsálem utcáin a tömeg ezt skandálja Pilátusnak:   Feszítsd meg!   Hiszen zsidó tömegről van szó és a zsidó kivégzés módja a megkövezés vagy az akasztás volt.   A szanhedrin előtt zajló perről Márk evangélista beszél a legrészletesebben, azonban úgy tűnik, hogy nem sokat tudott ezekről a peres eljárásokról.

 

 

     Márk összetéveszt valamit...   A legfelsőbb zsidó tanács nem ülhetett össze a főpap házában, erre kizárólag a templom főtere szolgált.   Ezen kívül a vallási indíttatású pereket csak nappal lehetett lefolytatni, Márk szerint viszont este ült össze a tanács.   Az a kijelentés sem helytálló, hogy a bírósági pert a közelgő pészah miatt gyorsan kellett lefolytatni.   Épp ellenkezőleg az előírás az volt hogy az ünnepek előtt esedékes pereket az ünnepek utánra kellett halasztani.   Hasonlóan kétséges az amnesztia, amikor prefektus az ünnepek alkalmával kegyelemben részesített egy elítéltet.   Márk evangélista szerint, Pilátus választás elé állítja a népet kit engedjenek szabadon.    Jézust vagy a gyilkos Barabást?    A tömeg pedig Barabás szabadon bocsátását kéri.   Valójában semmilyen ehhez hasonló gyakorlat nem létezett Júdeában a római uralom idején.   Egyáltalán pernek nevezhető az, ami Pilátus előtt zajlott?    Hiszen egy bírósági pernek túl rövid lenne.   Csak a vádlott elővezetésére, a helytartó előtti kihallgatásra és az ítélethozatalra korlátozódott.   Pilátus egy személyként szerepelt benne nyomozóként és bíróként is.    Az elítéltnek csak önmagát állt jogában védeni.   És a szanhedrin előtt zajló per?    Valószinű semmilyen per nem volt.   A főpapok csak megvádolták Jézust.   Veszélyben érezték magukat Jézus miatt, Ő ugyanis helyesebbnek tartotta saját törvénymagyarázatát Mózesénál.    De miért érkezett Jézus Jeruzsálembe és hagyta magát elfogni?

 

 

     A hagyományos keresztény magyarázat szerint Jézust, Isten fiát el kell ítélni és keresztre kell feszíteni, hogy üdvözítse az emberiséget és feltámadjon a halottak közül.   ( számomra ez kicsit érthetetlen magyarázat)   Bizonyos bibliaszakértők ezt a változatot laikus módon értelmezik a következőképp:   Jézus önként vállalta a halált, hogy bebizonyítsa valóban ő a Messiás és hogy valóra váltsa az Ószövetség szavait.   Más vallástörténészek szerint, a maroknyi galileai támogatója szándékosan vezette őt Jeruzsálembe a pészah előestélyén.  Az eseményre gyülekező tömeg között szándékoztak egy felkelést szítani a rómaiak ellen.   Az evangéliumban is találunk arra való utalást, hogy fegyveres felkelést hírdettek.   E vallástörténészek magyarázatuk bizonyítékaként idézik a Bibliát:   ''Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre.  Nem békét jöttem hozni, hanem kardot''    – áll Máté evangéliumában.

 

     Az erőszak értelmetlen...   Másrészről viszont ugyanilyen érvek vannak annak a változatnak a képviselői kezében is, amely szerint Jézus lényegében a római megszállással szembeni passzív ellenállásra bíztat.   Ezt támasztja alá például az a pillanat amikor Jézust a Getsemáne-kertben elfogta a Júdás vezette és a főpapok által küldött fegyveres egység.   A társai egyike Simon Péter kardot ránt.   Jézus azonban nyugalomra inti tanítványát.    ''Tedd vissza hüvelyébe kardodat!   Aki kardot ragad az kard által vész el.   Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetném Atyámat s ne küldene tizenkét légió angyalnál is többet.    De akkor hogy teljesedne be az írás, amely szerint ennek így kell történnie?''

 

 

     ( Itt ismét egy kis kitérőt kell tennem.  Nem kicsit ellentmondásos Jézusnak az a mondata ami Máté evangéliumában áll,   - Nem békét jöttem hozni, hanem kardot – Most pedig azt olvashatjuk,   - Aki kardot ragad az kard által vész el - .   Ennek egyetlen magyarázata létezik ami pedig a következő.    Olyan szinten el van ferdítve, a mindenkori keresztény vallás szájíze szerint Jézus élete, amiről úgy gondoljuk sok mindent megtudhatunk, hogy kiderül szinte semmit sem tudunk ennek a kornak az egyik legfontosabb emberéről.    Személy szerint ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hiszen függetlenül attól hogy vallásosak vagyunk vagy sem, hogy miben hiszünk, Jézus életét nagyon fontos lenne tudnunk).

 

 

     De térjünk vissza még egy kicsit a túl rövid bírósági perre. Pilátus megkérdi Jézust:    ''Te vagy a zsidók királya?''    Jézus kétértelmű választ ad:   ''Te magad mondád''.    A ''király'' címmel néhány zsidó lázadó csoport vezetőit illették, amiről a palesztínai viszonyokat ismerő prefektusnak bizonyosan tudomása volt.   Pilátus azt is pontosan tudta, hogy épp Galileában ahonnan Jézus is származott, a lázadók több csoportját is leverték már.    Jézus kíséretének tagjai fegyvert hordtak, még ha ezt a tényt nem is nagyon szokták feszegetni. Hiszen Simon Péter a Mester védelmére kardot rántott.   Plusz az a tény, hogy az apostolok Jézus elfogása után bújkáltak, szintén az eredetileg tisztességtelen gondolkodásról tanúskodik. Pilátus előtt tehát nyilvánvalóan nem csak a vándorló próféták egyike állt, amelyekben a korabeli Palesztína igencsak bővelkedett, mivel számos vallási vezető hírdette magát prófétának.    Pilátus úgy gondolhatta  (a zsidó papok komoly nyomására),  hogy Jézus nem más mint a felkelők vezére aki az Ószövetségi Messíás eljövetelét akarta beteljesíteni.   Holott Jézus maga volt a Messíás.   Mindenesetre egy ilyen vádért, miszerint egy felkelő vezér a Messíás eljövetelét hírdette, csak egyetlen lehetséges bűntetés járt – a keresztre feszítés.

 

 

     Nem véletlenül feszítettek keresztre Jézussal együtt két másik férfit is akik tényleg bűnözők voltak.   Az Újszövetség fordítása szerint latrok, más értelmezés szerint rablók, gonosztevők voltak, helyesebben valamilyen szinten felkelők hiszen mindenki annak számított aki nem tartotta be a római törvényeket, függetlenül attól, hogy talán csak tyúkot lopott.  Egy kalap alá vették őket.   Nyilván nem Jézus társairól volt szó, a római legionáriusok már korábban elfogták őket.   Jézus kivégzése azonban a megfelelő alkalmat szolgáltatta arra, hogy példát statuáljanak a tömeg előtt.   Hasonlóan a Római Birodalom ellen vétkeztek, így Pilátus nyugodt szívvel küldhette egyenesen a halálba őket is.    Nem voltak olyan jelentős személyek természetesen mint Jézus, ezért is kaptak alacsonyabb keresztet.   Ezenkívül nem is ismerték Jézust.   Amiről viszont kevesen tudnak, Júdea egykori prefektusát Poncius Pilátust, aki halálra ítélte Jézust, 37-ben Caligula császár száműzte a Galliai Vienne-be, ahol Pilátus öngyilkos lett.   Talán rájött mekkorát hibázott amikor Jézusról úgy gondolta egyszerű bűnöző.

 

 

     Jézus keresztre feszítésének vádja, a legfelsőbb zsidó tanács ellen csak részben állja meg a hélyét hiszen ugyan olyan bűnösnek mondható benne a római birodalom is.   Nem véletlen, hogy amikor 1967-ben Izrael Legfelsőbb Bíróságát felszólították a Názáreti Jézus elleni perújrafelvételre, a bíróság a felperesnek annyit javasolt, hogy a római birodalom jogutódjához vagyis Olaszországhoz forduljon perújrafelvételi kérelmével.

 

 

     A magyarázat nem könnyű Márk evangéliuma csak a zsidó felkelés véres megtorlása és Titus császárnak az elfogott lázadókkal, valamint a kifosztott Jeruzsálemi templom kincseivel felvonuló győztes menete után néhány évvel keletkezett.   A római fővárosban akkor nagyon erős zsidóellenesség uralkodott.   Mivel az új vallás Palesztínából érkezik, a rómaiak többsége a keresztényeket egy kalap alá veszi a zsidókkal tekintet nélkül arra, hogy vannak köztük görögök és Római Birodalomban élő más nemzetiségűek is.     Talán nem azzal kéne foglalkoznia a történészeknek, hogy a zsidók vagy a rómaiak a felelősek Jézus haláláért, hanem hogy végre kiderüljön a teljes igazság Jézus életéről...

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Maria

(tolerancia, 2014.03.25 10:46)

Asszalamu aleykum!


Maria a cime a Koran 19. fejezetenek.

Vajon mi az oka e nagy megtiszteltetesnek, az Iszlam vallas Szentirasaban?

"...Emlékezz arra, amikor az angyalok azt mondták:

- "Ó Mária! Allah téged választott ki és tett tisztává. Téged választott a világ 'asszonyai' kozul.

- " Ó Mária! Hagyatkozz áhítatosan Uradra! Borulj le előtte és hajolj meg azokkal, akik az imádságon meghajolnak!"
Koran 3/42-43

A 'választott' kifejezes ketszer szerepel ebben az ajaban.

Miert 2x?


Jezus valasza

(toleranvia, 2014.03.17 16:22)

Asszalamu aleykum!


"...És emlékezzetek arra, amikor Allah igy szolt:

- "Jézus, Mária fia! Mondtad-e az embereknek azt, hogy:
- Vegyetek engem és anyámat Allahon kívül két istennek?"

Jézus pedig azt mondta:

- "Magasztaltassál! Hogy jönnék én ahhoz, hogy olyasmit mondjak, amihez nincsen jogom. Ha én valóban ezt mondtam volna, akkor Te tudnád azt. Te tudod azt, amit én elrejtek magamban, de én nem tudom, mit rejtesz el Te magadban. Bizony, Te vagy a rejtett dolgok tudója.

Csak azt mondtam nékik, amit Te parancsoltál nekem, hogy:

- "Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!'

És tanú voltam velük szemben, ameddig közöttük tartózkodtam. Miután pedig Magadhoz szólítottál engem, Te lettél az őrző fölöttük. Te vagy minden dolog tanúja..."
Koran 5/116-117


"...És tanú voltam velük szemben, ameddig közöttük tartózkodtam..."
Az asztal

(tolerancia, 2014.03.08 08:37)

Asszalamu aleykum!

' Az asztal '

Ez a cime a Korán 5-dik fejezetének.

Miért épp ezt a címet kapta ez a ' szúra'/fejezet?

Az Iszlám vallás Szentírásában egy egyszerü tárgyról neveztek el egy egész fejezetet?!

Akik ismerik az Evangéliumot, nem csodálkoznak, ellenkezöleg.... :)..nyilvánvaló bizonyítékok...

(tolerancia, 2014.01.20 12:11)

Asszalamu aleykum!


"...Meggyógyítom azt, aki születésétől fogva vak, s meggyógyítom a leprást, es föltámasztom a halottakat Allah engedelmével..."
(Koran 3/49 )

....ahogy az Evangelium hirul adja....

..nyilvánvaló bizonyítékokkal...

(tolerancia, 2014.01.19 11:59)

Aszalamu aleykum!


"...És Allah elküldi őt(Jezust) küldött gyanánt Izrael fiaihoz, akikhez eképpen szól:

"Jellel jöttem hozzátok a ti Uratoktól:

teremtek nektek agyagból, ami madár alakjában van megformázva, aztán belé lehelek, s igazi élő madár lesz. Allah engedelmével..."

/Koran 3/49 /


Ezt az evangeliumi tortenet is hitelesiti a Koran.

Mohamed profeta (szasz)

(tolerancia, 2014.01.13 14:13)

Asszalamu aleykum!


"Íme, itt van az, amit az Írásból és a bölcsességből adtam nektek. Mikor aztán jön majd hozzátok egy próféta, megerősítendő azt a kinyilatkoztatást, ami a birtokotokban van, akkor hinnetek kell neki, és segítenetek kell őt!"
És azt mondta:
"Elismeritek vajon, és elfogadjátok magatokra nézve kötelezőnek az egyezségemet?"
Ők azt mondják:
"Elismerjük."
Ő (Allah) pedig azt mondta: "Akkor tanúsítsátok azt, és én is tanú leszek veletek."
/Koran 3/81/

"...Mondd (Mohamed): "Nem vagyok én újító a küldöttek között. És én nem tudom, hogy mi fog történni velem, vagy veletek. Én csupán a kinyilatkoztatást követem, amit kaptam. Én nyilvánvaló intő vagyok csupán." /Koran 46/9/

.
"...akkor hinnetek kell neki, és segítenetek kell őt! "

Ez azt jelenti, hogy mindenkinek muszlim vallasra kell atternie?

A valasz:

"...Nincs kenyszer a vallasban!..."/Koran 2/256/

Nem egyforma az emberek hite, a merteket tekintve. Kinek gyengebb kinek erosebb. Van, aki gyorsabb utemben fejlodik van aki lassabban.
Nem kovetel Allah senkitol tobbet, mint, amire kepes.

A Profetak, Kuldottek, EGY kozosseget alkotnak, ugyanarra hivatottak, ugyanarra eskudtek.
Ok a legjobb pl-a, hogyan kellene az emberisegnek AZONOS ALAPON, megertesben elni.
El hawarriyyun...

(tolerancia, 2014.01.06 06:20)

Asszalamu aleykum!

'El hawarriyyun' szo szerepel az eredeti, arab nyelvu Koranban, jelentese apostolok/tanitvanyok.

"... Miután Jézus észrevette a hitetlenségüket, azt mondta: "Kik az én segítőim az Allahhoz vezető úton?" Az apostolok azt mondták: "Mi vagyunk Allah segítői. Hiszünk Allahban. Tanúsítsd, hogy muszlimok vagyunk !..."
/Koran 3/52/

Apostolok/tanitvanyok tehat voltak a Koran aja szerint. Vagyis nem kitalalt szemelyek Jezus(asz) tanitvanyai.
Muszlimoknak vallottak magukat, ezt a szot, 'muszlimok'tartalmazza ez az aja.
Hogy lehet ez, mikor az Iszlam vallas Mohamed profeta(szasz) altal csak joval ezutan lett kinyilatkoztatva?
Hogy lehetnek az apostolok muszlimok???

Mit jelent a 'muszlim' szo az apostolok eseteben?
Az 'slm' gyok = beke, alavetes.
Az apostolok azt kertek Jezustol, tanusitsa, hogy ok alavetik magukat Allah akaratanak.

Mit jelent az alavetes?

"... Mondd (Mohamed): "Hiszünk Allahban, és abban, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzánk, és leküldetett Ábrahámhoz, Ismáelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael törzseihez és hiszünk abban, amit Mózes, Jézus és a küldöttek kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget egyikük javára sem közülük. Mi muszlimok vagyunk."
/Koran 3/84/

Igy talan mar ertheto, hogy miert tartja az Iszlam vallas muszlimoknak a Profetakat es kuldotteket.
Mindannyian ugyanabba az 'alavetettsegbe' tartoznak, Adamtol(asz) Mohamedig(szasz), minden egyes nevvel emlitett vagy csak 'Kuldottkent' emlitett Profeta.

"... Emlékezzetek arra, amikor Allah egyezséget kötött a prófétákkal:

"Íme, itt van az, amit az Írásból és a bölcsességből adtam nektek. Mikor aztán jön majd hozzátok egy próféta, megerősítendő azt a kinyilatkoztatást, ami a birtokotokban van, akkor hinnetek kell neki, és segítenetek kell őt!"
És azt mondta:
"Elismeritek vajon, és elfogadjátok magatokra nézve kötelezőnek az egyezségemet?"
Ők azt mondják:
"Elismerjük."
Ő (Allah) pedig azt mondta: "Akkor tanúsítsátok azt, és én is tanú leszek veletek."
/Koran 3/81/

"... Akik eme egyezség után elfordulnak, azok a gonoszok..."/Koran 3/82


Jezus profeta(asz) es az Apostolok is megemlittetnek a Koranban. Jo jel ez annak, aki hisz Istenben, es Jezus profeta(asz) tanitasat, az Evangeliumot kovetik.

Jezus profeta (asz) eljott....

(tolerancia, 2014.01.02 06:59)

Asszalamu aleykum!


"...miért ítélték halálra Jézust ..."- Szerzoi kerdes.

"...És amikor Jézus eljött a nyilvánvaló bizonyítékokkal, azt mondta: "Eljöttem hozzátok a bölcsességgel, és hogy elmagyarázzak nektek valamennyit abból, amiben összekülönböztetek. Óvakodjatok hát Allahtól és engedelmeskedjetek nekem!..."/Koran 43/63 /

"...amiben összekülönböztetek..."

Ezek szerint megosztott volt a Konyv nepe, az akkori zsidosag. Ha egysegesen mindannyian az eredeti kinyilatkoztatast kovettek volna, nem lett volna szukseg Jezus profetara.

Jezus profeta(asz) feladata az elferditett TANITAS HELYESBITESe volt, ez az ALAPja a kuldetesenek es egyben a KERESZTENYSEGnek. Akik hallgattak ra es kovettek, megtisztultak a tevelygestol es az eredeti Isteni kinyilatkoztatas elferditesenek vetketol.

Messias = megtisztulni, lemosni

Miert nem kovette ot egysegesen a zsido nep?
Ha mindenki kovette volna anno Jezus tanitasat, elobb-utobb egysegesen keresztenyseg lett volna a vallas.
Talan nem voltak eleg meggyozoek Jezus profetasaganak (asz)nyilvanvalo bizonyitekai?meghalt-e Jezus(asz)?

(tolerancia, 2013.12.31 15:51)

Asszalamu aleykum!

A Koran 4/157 aja alapjan nem lett Jezus profeta (asz) keresztre feszitve.
Kovetkezeskepp nincs feltamadas historia sem.
Elbukott a keresztenyseg?
Dehogy, csak nem a 'feltamadas' az alapja.meghalt-e 2.

(Tolerancia, 2013.08.06 07:46)

Bekesseg!

Helyesbitem az elozo hsz cimet: meghalt-e akkor?

A kov. 'aja'-bol kiderul, hogy Jezus profeta(asz) is, mint minden ember halando:

"... A Messiás, Mária fia csupán egy küldött.

Már előtte is eltávoztak a küldöttek az élők sorából.

Az ő anyja az igazak közül való.

Mindketten a halandókhoz hasonlóan enni szoktak.

Nézd meg, hogyan magyarázzuk meg nekik világosan a jeleket!

Aztán nézd meg, hogyan fordulnak el azoktól!..." Koran 5/75

megalt-e akkor?

(Tolerancia, 2013.07.31 10:30)

Bekesseg!


Az irasod utolso bekezdesehez Szerzo, ajanlom szives figyelmedbe a Koran kovetkezo verssorat, mely sokatmondo, lenyeges Jezus allitolagos halalanak korulmenyeivel kapcsolatban:

"... és mivel azt mondták: "Megöltük Jézust, a Messiást, Mária fiát, Allah küldöttét" - holott valójában nem ölték meg őt és nem feszítették keresztre, hanem (Jézushoz) hasonlót. Akik( Jézust illetően) összekülönböztek, azok kétségben voltak felőle. Nincs tudomásuk róla, csupán vélekedésüket követték. Bizony, nem ölték meg őt úgy, hogy bizonyosak voltak benne, 4/157

... ellenkezőleg, Allah magához emelte őt. Allah Büszke és Bölcs...." 4/158


"Allah magahoz emelte ot."

Ezt konnyu elkepzelni, ha az elobbi ajat megertettuk. Egy masik ember a jelenlevok kozul lett Jezushoz hasonlatossa teve, es ot vegeztek ki.
De akkor Jezus hova lett ezido alatt?

Talan felreppent az egbe?
Allahu alem, Allah tudja.
Felemelte ot Allah magahoz. Az O, Allah, szintjere, lathatatlanna valt az emberek szamara.
Nem halt meg, legalabbis nem ott es nem akkor.
Mehalt-e egyaltalan, hiszen vissza kell ternie, befejezni a kuldeteset?kezmosasbol disznohus fogyasztas !?

(Tolerancia, 2013.06.28 06:38)

Bekesseg!


"...Személy szerint ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hiszen függetlenül attól hogy vallásosak vagyunk vagy sem, hogy miben hiszünk, Jézus életét nagyon fontos lenne tudnunk)..."-Szerzo.

Egyetertek Szerzo, fontos, hogy egy nep ismerje a Profetajat, amennyire lehet.
Azt meghagyom mindenkinek sajat feladatakent, hogy a vegere jarjon onmagaban, Jezust profetanak tekinti v. vmi masnak.
Reszemrol profeta, beke vele.

Van egy bibliai idezet, melyszerint:

"... Mt 15,11 Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. .."

Tehat igy magaban ez az egy kijelentes megengedettnek tesz minden ehetot. Mire utalt vajon Jezus (asz) amikor ezt mondta?
Itt van egy masik kijelentese is:

"... Mt 15,17 Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? ..."

Van egy kereszteny egyhazi eljaras, miszerint a disznosonkat a pap felszenteli, es ezzel ehetove, megengedette teszi az ember szamara, holott az Otestamentumban a disznohus fogyasztasa tiltott.

"...Es a DISZNOT, mert hasadt ugyan a korme, de nem kerodzik, TISZTATALAN legyen az nektek. Ezeknek husabol ne egyetek holttestoket se illessetek." (Mozes V. 14/8)

Szerepel ezen idezet a 'tiszta es nem tiszta etelek' fejezet felsorolasaban.
Miert esznek a keresztenyek disznohust?
Meg van tiltva.
Jezus tanitvanyainak evangeliumai -Uj testamentum- kozul egyik sem emliti nevszerint a 'DISZNOT', hogy megengedte volna Jezus a fogyasztasat.
Amit Isten megtiltott, ember, egyhaz megengedette teheti-e???

Miert tiltotta meg Isten Izrael fiainak/zsidoknak , a keresztenyseg elott, es miert tiltotta meg a muzulmanoknak, a keresztenyseg utan?
Ha Jezus profeta kivaltsaga lenne, akkor a keresztenyseget kovetoen a muzulmanok Szentirasaban is megengedett lenne.
De nem megengedett!
Akkor talan Isten a keresztenyekkel kivetelezett volna ebben az esetben?
Ez nem lenne igazsagos !
Isten megovja Mozes nepet es Mohamed nepet a disznohus fogyasztasaban rejlo karoktol es hagyna a Jezust kovetoket, a keresztenyeket, hogy mergezzek magukat a disznohus fogyasztasaval?!

A fennti idezet, miszerint nem az fertoztete meg az embert, ami bemegy a szajan.....
Ez az idezet egy konkret cselekedethez kotodik, amely a bibliai fejezet kezdeseben kiderul, ime:

"...Miert hagjak at a te tanitvanyaid a venek rendeleseit? Mert nem mossak meg a kezeiket mikor enni akarnak..." Mate 15/2

A kezmosas.
Szo nincs a tiltott etelek elfogyasztasarol.
A kezmosast a venek rendeltek el, biztos meg volt ra az okuk.
Megerositeskent ugyanezen fejezet vegen megismetli a kezmosasra utalast Jezus, es egyetlen szoval nem emliti sem a tiszta sem a tisztatalan allatok nevet.

"...Ezek fertoztetik meg az embert, de a mosdattlan kezzel valo eves nem fertozteti meg az embert." Mate 15/20

JEZUS ISTEN EGYIK PROFETAJA, NEM ENGEDHET MEG OLYAT, AMIT ISTEN MEGTILTOTT.
Az ember megengedheti-e maganak?

Anno valoszinu nem ertettek az emberek ,mi a kulonbseg tiszta es nem tiszta allat kozott, mara mar megannyi vizsgalat bizonyitja a tiltott hus karos hatasait a szervezetre, mint pl. a disznohus is.

Isten szereti a megtisztulokat.


Megj.: En, szemelyszerint ismerek olyan keresztenyeket, akik tiltottnak tartjak a disznohus fogyasztasat es nem is eszik meg. Vannak meg hivo keresztenyek! Hala Istennek. :)
gyogyitsunk-e? 2.

(Tolerancia, 2013.06.27 10:12)

Bekesseg!


Folyt.:

Meg annyit a reikirol, hogy a felfedezojet az erdekelte, hogyan gyogyitott Jezus, milyen csoda folytan. Olvasott, kutatott, keresgelt, de nem talalta a valaszt. Aztan magat sanyargatasra fogta, es allitolag 3 hetet koplalt, mire teljesen eletveszelyes allapotba kerulve kicsikarta az univerzum valaszat. Megkapta amit akart. Ki is probalhatta, testi gyogyulasokra mukodott is a dolog. De az emberek megsem tertek meg, mint ahogy Jezus profeta eseteben.
Erre a reikis csodadoki elkeseredettsegeben, ahelyett, hogy felfogta volna, ezt a kulonleges adottsagot csak Isten kivalasztott emberei hasznalhatjak, pont azert, mert nem egyszeruen testi gyogyitasrol van szo, tovabbadta, pedig tudta, hogy neki nem sikerult ugy mukododtetni, ahogy Jezus profetanak megadatott.
Az ember onzo, mindig tobbet es tobbet akar, ezt bizonyitja ezen reikit elterjeszto csodadoki peldaja is.
Megkapta, amit akart, meg kellett elegedjen ezzel, es a technika hianyossagat felismerve nem lett volna szabad tovabbadnia, terjesztenie.

Egy fontos kerdes, mindenki alkalmas arra, amit Jezus gyogyitas cimen vegzett?
Alkalmas-e mindenki a tanari hivatasra v. az ugyvedi v. ........? Mindenkinek van erzeke vmihez vagy jol kifejlesztett kepessege, kevesebbeknek veleszuletett adottsaga, mint a zsenik pl.
Az elosztas Isten felelossege, ugyhogy biztos jol van ugy, ahogy elrendeli.

Honnan lehet tudni, hogy alkalmasak vagyunk-e a jezusi gyogyitasra?

Mivel Jezus kezdetben azt mondta annak, akit meggyogyitott, hogy hallgasson errol, ebbol, azt lehet kovetkezteteskepp levonni, hogy azokbol lesznek a legjobb segito-gyogyitok, akik nem akarnak gyogyitani.
Mert ok spontan gyogyitanak, ugy, hogy alt. nem is tudnak errol az adottsagukrol.
Arrol mar nem is beszelve, hogy se beavatasra se motivumokra, kulonbozo keztartasokra nincs szuksege az adottsaggal rendelkezoknek.

Gyogyitsunk vagy ne gyogyitsunk?
Tobbet arthatunk mint hasznalunk vele a masik ebernek, jo ezt meggondolni.


gyogyitsunk-e?

(Tolerancia, 2013.06.27 10:07)

Bekesseg!


"...A hitnek hatalmas ereje van ami gyógyítani is képes. Hogy hogyan? Orvosilag bizonyítottan, a következőképp: Egy kísérletet végeztek,...

Mivel az agy irányítja testi funkcióinkat, a placebó hatás következtébe olyan kémiai és fizikai folyamatokat indít be melyek a teljes gyógyuláshoz vezetnek..." -Szerzo.

"...Ezen az alapon Jézus valóban gyógyíthatott, tehetett csodát, pontosabban az emberek akik hittek benne gyógyították meg magukat a hitük erejével..."-Szerzo.

Jezus(asz) placebot osztogatott ?
O TANITOTT. Isten szavait kozvetitette.
Mas hitegetni vkit es mas, tanitani/ 'etetni' vkit.

A Hit gyogyitani is kepes.
Ezek szerint, az, aki nem hisz,v. belehal a betegsegbe v. beteg marad, aki viszont hisz, az meggyogyul?
Jezus olyan embereket gyogyitott, akik nem hittek? Akkor mit gyogyitott rajtuk Jezus profeta(asz)?
A Biblia egyik helyen 'megfaradtaknak' nevezi azokat, akiket Jezus magahoz hivott, ma ezt depresszionak nevezik.
Egy depressziosnak van hite? Optimistan v. pesszimistan gondolkodik-e?
Mit valtoztatott Jezus a 'megfaradtakban' ahhoz, hogy meggyogyuljanak ?
Az uresseget.
Megtotltotte bekesseggel= Isten uzenetevel. A Tanitassal.

A mondanivaloja gondolkodasra kesztetett, a pozitiv, megerosito gondolatok erot, fizikai erot adnak, es erositik az akaraterot is, ami nelkulozhetetlen a kuzdeshez, a kitartashoz.
A vakokat plussz 'energiaval' segitette meg, amit Isten rajta, Jezus profetan keresztul kozvetitett.

Manapsag tobbfele gyogy- technika/terapia hasznalatos -pl. reiki- amirol ugy nez ki, azt hiszik az emberek, hogy azonos a Jezus altal kozvetitett gyogyitas modszerevel.
Ez tevedes!
Miert?
A reiki kezzel torteno gyogyitas, energiakozvetites.
Ja, Jezus is gyogyitott kezratetellel.
Nem!
Jezus az emberek lelket erositette meg, es csak azutan, ha kellett -pl. komolyabb testi elvaltozasoknal- alkalmazta a kerzratetelt.

A reiki testet, lelket gyogyit, mondjak.
Tevedes!
Az a reikit felfedezo ember, miutan megkapta a motivumokat, elkezdte gyogyitani, sikerrel, a kornyezeteben levo testi betegeket, aztan a szegeny negyedek nyomorultjait. Testukben meggyogyultak, de a csodadokit okoltak, hogy ezutan mar nem koldulhatnak, es dolgozniuk kell, ha enni akarnak.
Tehat a reikis doki csak a testi rendellenessegeket hozta helyre, a lelek ures maradt, mint a gyogyulasok elott.
Arrol nem is szolok, hogy reiki gyogyito csak beavatassal lehet egy ember, mert a zsozsettat ki kell elobb fizetni a tudasert!
Jezus a tanitvanyainak milyen alapon adta at a kezrateteles gyogyitast?
"Ingyen kaptatok, ingyen adjatok!"

Ma az a kifogas erre, hogy az emberek nem becsulik meg azt, amiert nem kell fizetni!
Ja!
Es mennyi idot szan egy reikis a betegre?
Hat amennyit kifizet neki a paciens.
Betegsegbe valo visszaesesek, ill. a betegseg ismetlodese azt mutatja, hogy lelki sikon nem tortent valtozas=gyogyulas, tehat a testi gyogyitast elsiette a segito.
Persze vannak joindulatu gyogyitok, akik nem fofoglalkozasban es teritesmentesen probalgatjak a reikit, mint segitseget.
Ok mennyi idot szannak elozoleg a lelkigondok kibogozasara?
A reiki-energia addig kellemes, amig aramlik, aztan ismet elojon a jol berogzult lelkiproblema.

Tehat, nesze semmi fogd meg jol!

igazsag?

(Tolerancia, 2013.06.27 05:49)

Bekesseg!


"... Az egyiptomi birodalom hanyatlása után a lélekvándorlással kapcsolatos vallás is megszűnt létezni, ez jóval később kerül elő újra a Hinduizmus és Buddhizmus jóvoltából. Ezeket valahonnan előszedték újra. ..."- Szerzo.

Megszunhet-e letezni egy vallas, ha azt az Egy Isten um. tamogatja ?
Megszunt-e a monoteista vallasok barmelyike is ?


"...Azt tudnunk kell, hogy Jézus idejében az emberiség komoly hanyatláson ment át. ..."- Szerzo.

Az emberiseg.........?
Jezus egy konkretan meghatarozott nephez jott. Ebbol mar az is kovetkezik, hogy miert jott az adott nephez.

"...Ha akkor annak a kornak emberéhez valaki azzal fordult volna, hogy mondjuk az Istenek időnként segítenek, vagy a lélekvándorlást vagy ha a gyógyítás magas szintű művelését próbálta volna ecsetelni, valószinű hamar börtönben vagy bolondok közt találta volna magát...." - Szerzo.

Ez lett volna a kuldetese celja?

"...Hogyan értette volna meg az emberekkel azt, ami tudásnak a bírtokába volt?..." -Szerzo.

Szerzo, elarulnad, honnan tudod, hogy Jezus milyen tudasnak volt a birtokosa?

A Bibliabol?
Tamaszkodhatunk a Bibliara nyugott szivvel-lelekkel?

Igen.
Az egeszre?
A Biblia mai allapotaban egesz?
Vagy csak egy toredeke az eredetinek?
Vagy kb. eredeti, de vannak benne hianyossagok, es az eredeti IGE, hogy ertheto legyen kisse meg lett reformalva?

Feltetelezzunk jot, hasznalhato ma is a Biblia. Merthat az ember mi mindenre nem kepes, azert nem lelemenyesebb Istennel, s lehet, hogy itt-ott eldeformalodott az eredeti szoveg, s a mondanivalo, az egeszet atfogalmazni nem lett volna szerencses, mert azt tul gyorsan es tul sokan erszevettek volna.

Nezzuk pl. a gyogyitast.
Sok esetrol ir a Biblia, mely Jezus kulonleges kepesseget bizonyitja.

"...Mindannyian tudjuk hogy Jézus gyógyított, pontosabban a belé vetett hite gyógyította meg az embereket. ..."-Szerzo.

Gyogyitott?
Nem gondolom.
Vagyis ugy ertem, hogy nem Jezus maga gyogyitott. Mert az az asszony, aki verfolyastol volt eveken keresztul beteg, nem mondott, nem tett vele semmit Jezus. Az asszony csak Jezus(asz) ruhaja szelet erintette meg.
Akkor megis mitol gyogyult meg?
A bele vetett hittol?
Kibe/mibe vetett hit?

Mibe hitt ez az asszony, Jezusba magaba, vagy a profetasagaba, kuldetesebe, azaz Istenbe?


igazsag?

(Tolerancia, 2013.06.26 16:40)

Bekesseg!


A tejes igazsag Jezusrol(asz).........?

Azt azert barki felismerheti, aki olvasta mar a Bibliat, hogy Jezus (asz) nem beszelt istenekrol tobbes szamban, mint a Gorog mitologia.

"...a Görög mítológiába, találkozhatunk bőven Istenekkel,...." -Szerzo.

Vagyis az igazsag egy resze, hogy Jezus, mint a tobbi neveen ismert profeta is EGY Istenhitre tanitotta az epp aktualis kozeget.

A buthizmus es hinduizmus Jezus tanitasaval szoges ellentetben tobb istensegrol mesel.

Milyen alapon kellene osszeolvasztani tehat Jezus tanitasat a tobbistenben hivo vallasok meseivel, elemeivel?

"...Olyan szinten el van ferdítve, a mindenkori keresztény vallás szájíze szerint Jézus élete, amiről úgy gondoljuk sok mindent megtudhatunk, hogy kiderül szinte semmit sem tudunk ennek a kornak az egyik legfontosabb emberéről. Személy szerint ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hiszen függetlenül attól hogy vallásosak vagyunk vagy sem, hogy miben hiszünk, Jézus életét nagyon fontos lenne tudnunk)..." -Szerzo.

Akkor vegulis a Bibliat alapul vehetjuk-e, ha Jezus tanitasat szeretnenk megismerni?

JEZUS

(Tolerancia, 2013.06.04 18:33)

Bekesseg!


"... - Nem békét jöttem hozni, hanem kardot – Most pedig azt olvashatjuk, - Aki kardot ragad az kard által vész el - . Ennek egyetlen magyarázata létezik ami pedig a következő...."- Szerzo.

Ez erdekes!
Elgondolkodtato.
Eloszor is, a Szentiras nem az emberi esz logikajanak egyszerusegehez merten sem az emberi gondolkodas hatarait figyelembeveve lett megfogalmazva. Nem volna szabad elfelejteni, hogy Isten az, aki a profetakon keresztul a sajat vegtelen, hibatlan Tudasat kuldte Szentiras gyanant.
Egyetlen magyarazatot erteni alatta igen szukos emberi ertelemre vall. Ha az ember nem erti, mit akar mondani a Szentiras, az azert van, mert a mi emberi gondolkodasunk veges, hatarai vannak, de......
Azert min. ket magyarazat kell legyen egy-egy szonak, mondatnak, az egyik, amit elso olvasasra megertunk, es a masik az atvitt ertelem. A Szentiras csodaja, hogy ahanyszor olvassuk, akar ugyanazt a reszt, minden alkalommal talalni egy ujabb tanulsagot az olvasottakban.

Nezzuk pl. a fennti idezetet, s vegyuk ugy, hogy az eredeti szoveget/tanitast vizsgaljuk jelentes szempontjabol:

"... Nem békét jöttem hozni, hanem kardot..."
"... Aki kardot ragad az kard által vész el ..."

Ket kulon mondat.
Hol helyezlkedik el a Szentirasban e ket mondat, egy helyen, kulonbozo helyen?
Milyen szovegkornyezetben, egyazonban vagy mas-mas esemeny reszekent?
(Kar, hogy a Szerzo nem tert ki ezen fontos momentumokra.)

Es meg egy igen lenyeges, nem elhanyagolhato adatra is szukseg van, az eredeti nyelvu kifejezesre/mondatra, es annak pontos, szoszerinti forditasara, amennyire ez lehetseges.

"...Nem békét jöttem hozni, hanem kardot..."

Mit jelenthet ez?
Nem beket, hanem kardot.........elso latasra haborusag juthat az eszunkbe.
Ha jobban belegondolunk, akkor a haborusag = osszeferhetetlenseg, ellentet, fefordulas, aminek valoszinu az eredmenye beketlenseg, sot...kardot = vmit, ami eles, elvag, kettevag, megszakit, megszunteti vminek a letet....

Mi celbol is jott Jezus?
Ha minden rendben volt a vallassal/Tanitassal, mi oka volt, hogy jott, marpedig Jezus jott, tanitott, felfordulast csinalt........!??

Nem beket teremteni jott, hanem "kardot", egy eles, eros "fegyvert" hozott, AZ IGET, a VALODIT, az EREDETIT.

A masik idezett mondat:

"...Aki kardot ragad az kard által vész el ..."